Nieuws

Enquête | Behoeften Brexit-premie

Momenteel zijn er een aantal Brusselse premies in de maak voor organisaties die te lijden hebben onder de Brexit. Om die steunmaatregelen zo goed mogelijk te kunnen aanpassen aan ieders behoeften en alle betrokken ondernemingen te kunnen informeren, stelde het Gewest een korte bevraging op.

Naar aanleiding van de Brexit heeft de Europese Unie een speciale reserve voor de aanpassing aan de Brexit aangelegd  (« Brexit Adjustment Reserve »). De Brusselse gewestregering heeft een actieplan opgesteld om de belangrijkste uitdagingen aan te pakken. 

Werd jouw organisatie, in het verleden of nu, op één of andere manier getroffen door de Brexit? Vul de enquête in!

De "Brexit Impact premie" (BAR) zal in principe begin 2023 beschikbaar zijn.

Economie Europa