Nieuws

ENGAGEMENT, een anti-seksismecampagne voor de Belgische kunstensector

Sinds de publicatie van het artikel '#Wetoo: Waar dansers over praten wanneer ze over seksisme praten' en in de nasleep van #MeToo, kwamen Belgische dansers samen om problemen rond seksisme en grensoverschrijdend gedrag in hun sector te bespreken. Het gesprek begon in een gesloten Facebook-groep, #wetoo #makemovement, en werd verdergezet tijdens wekelijkse bijeenkomsten bij RoSa vzw. Uit het debat groeide het online en offline project ENGAGEMENT.

ENGAGEMENT is een oproep om collectief en structureel het probleem van seksisme in de kunstsector aan te pakken. De campagne vertrekt vanuit de positie van de kunstenaars en wordt ondersteund door betrokken organisaties in de sector.

Het doel van het project is: 1) het opbouwen van een collectief discours en engagement  2) de kennisdeling omtrent verschillende vormen van seksisme en de daarvoor gebruikte terminologieën  3) preventief handelen met nadruk op praktische tools en linken naar instellingen die hulp kunnen aanbieden

Dit project kwam tot stand in het kader van D.I.T. (Do It Together), een onderzoeks- en ontwikkelingstraject van Kunstenpunt.

Artistieke & culturele sector