Nieuws

Brussels Gewest selecteert 5 teams voor ontwerp Manchesterstraat

Op basis van het analyseverslag van de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) selecteerde de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 5 teams voor de aanstelling van het multidisciplinaire team dat het project zal ontwerpen voor de herontwikkeling van de artistieke en creatieve pool in de Manchesterstraat.


De vijf teams werden geselecteerd uit de 30 kandidaten die reageerden op de Europese openbare aanbesteding die in oktober 2020 werd gelanceerd. 

In de gebouwen aan het kanaal komen voorzieningen voor culturele, artistieke en creatieve producties, evenals aanverwante voorzieningen (kantoren, polyvalente zaal, kunstenaarsresidenties,…). Dit project is een van de prioritaire dossiers die worden gefinancierd in het kader van het stadsvernieuwingscontract ‘Heyvaert-Poincaré’ (SVC 5) dat de regering goedkeurde in december 2017.

De volgende 5 multidisciplinaire teams hebben een uitnodiging gekregen om een offerte in te dienen voor deze nieuwe cultuurlocatie: 

  • T.V. BC architects + CIVIC architects + Architecture Workroom Brussels + Cenergie + BAS + Callebaut architecten + Atelier Arne Deruyter + Abesco 
  • T.V. Dierendonckblancke architecten + Mamout architectes 
  • A.M. Monsieur Pascal architectes + Encore Heureux 
  • A.M. Coton Lelion Nottebaert + Atelier d’architecture Alain Richard 
  • A.M. OUEST architecture + HBAAT 

Het Brussels Gewest en de MSI hopen de winnaar van deze openbare aanbesteding in mei 2021 aan te stellen.

Artistieke & culturele sector Culturele infrastructuur Stadsontwikkeling