Open brief

Roel Daenen | Cultuur op de VRT: liefde moet van twee kanten komen

Naar aanleiding van het verdwijnen van het cultuurprogramma 'Bar Du Matin' op radio1, schreef Roel Daenen (Coördinator pers, communicatie en partnerships bij FARO) een open brief in De Standaard waarin hij pleit voor meer cultuur op de VRT en meer samenwerking tussen de openbare omroep en de culturele sector. 

Hij merkt immers op dat er steeds minder plaats is voor diepgaande, kwalitatieve cultuurprogramma's op de mediamerken van de VRT en vraagt ook voor een bredere invulling en visie op cultuur. 

"We willen daarom de hand uitsteken, en de VRT uitnodigen om echt met de cultuursector in dialoog te treden. Over, bijvoorbeeld, het evoluerende veld van cultuur, kunst en cultureel erfgoed. Denk maar aan spannende archieven, grote en kleine meesters, tentoonstellingen in en buiten musea, immaterieel erfgoed en interessante cultuur van elke dag. Of aan prikkelende amateurkunsten, strips, bruisende jeugdcultuur, duurzaam design en meeslepende cybercultuur."

De open brief werd ondertekend door heel wat personen die werken in de Vlaamse cultuursector:

Patrick Allegaert en Olga Van Oost (Overleg Vlaamse Musea), Grete Cornelis en Martin De Loose (adjunct-directeur en directeur Neos), Jan Boulogne (algemeen adviseur Unizo), Vera Claes (nationaal secretaris zij-kant), Marc Jacobs (directeur FARO), Tom Joos (dienstchef Sociaal Cultureel Werk Gezinsbond), Leen Laconte (directeur Overleg Kunstenorganisaties), Leonie Lanssens (coördinator Vereniging Vlaamse Cultuur- en gemeenschapscentra), An Pauwels (projectcoördinator Curieus), Laure Roymans (projectcoördinator Stripgids), Bert Schoofs (directeur Vlaamse Volksbeweging), Pieter Teirlinck (coördinator Vrede), Jurgen Theunissen (directeur Curieus), Koen Van de Merckt (coördinator Vormingplus Waas-en-Dender), Karl Van den Broeck (hoofdredacteur Apache.be), Steven Vergauwen (algemeen secretaris International Commission of European Citizens), Lien Verwaeren (directeur Forum voor Amateurkunsten), Jan De Maeyer (voorzitter Overleg Cultureel Erfgoed) en Dirk Verbist (directeur Federatie sociaal-cultureel werk).


Op de website van FARO werd deze open brief geplaats met de volgende referenties: Lees ook de driedelige artikelenreeks die rekto:verso in 2015 publiceerde onder de noemer 'Kunst op de VRT' en Raats, T.; Van den Bulck, H. & d’Haenens, L. (Eds.) (2016). Een VRT voor morgen, of morgen geen VRT meer? Publieke omroep tussen politiek, publiek, partners en concurrenten. Kalmthout: Pelckmans

Communicatie