Persbericht

Cultureel samenwerkingsakkoord Cultuur Culture | Samenwerking groeit: 160.000 euro voor 22 culturele projecten tussen Vlamingen en Franstaligen

In 2014 sloten de Vlaamse en Franstalige Gemeenschap een cultureel akkoord. Onder impuls van Minister Gatz en Minister Greoli werd in een goede geest van samenwerkingsfederalisme uitvoering aan het akkoord gegeven. Het leidt ertoe dat er binnen het federale België meer overleg is over belangrijke dossiers als het kunstenaarsstatuut of cultuurcommunicatie in Brussel, en moedigen de Ministers tegelijk ook samenwerking en uitwisseling in de sector zelf aan. Voor de derde maal selecteren de Ministers uit een resem aanvragen 22 sterke culturele projecten die kennis, publiek en aanbod uitwisselen over de taalgrens.


Persbericht - FWB - 29/12/17 

Samenwerking groeit: 160.000 euro voor 22 culturele projecten tussen Vlamingen en Franstaligen 

In 2014 sloten de Vlaamse en Franstalige Gemeenschap een cultureel akkoord. Onder impuls van Minister Gatz en Minister Greoli werd in een goede geest van samenwerkingsfederalisme uitvoering aan het akkoord gegeven. Het leidt ertoe dat er binnen het federale België meer overleg is over belangrijke dossiers als het kunstenaarsstatuut of cultuurcommunicatie in Brussel. Tegelijk moedigen de beide Ministers samenwerking en uitwisseling in de sector zelf aan. Voor de derde maal selecteren de Ministers uit een resem aanvragen 22 sterke culturele projecten die kennis, publiek en aanbod uitwisselen over de taalgrens.

De Projectoproep toont dat samenwerking tussen beide Gemeenschappen leeft in de culturele sector. Er kunnen stilaan ook enkele conclusies worden getrokken. Zoals bij de eerste twee rondes, toont de deze Projectoproep dat er animo is rond samenwerking tussen organisaties langs Vlaamse en Franstalige kant. 46 aanvragen kwamen binnen, wat niet weinig is. De afgelopen drie jaar toonden meer dan 400 organisaties over het hele land interesse om samen een cultuurproject op te zetten.

De eerste twee oproepen brachten vooral nieuwe samenwerkingen tussen partners. Uit de derde oproep blijkt dat sterke projecten zich doorzetten in de tijd en leiden tot blijvende samenwerking. Ze beslaan 20% van de aanvragen. Projecten die hun samenwerking blijven vernieuwen of uitbreiden, krijgen ondersteuning, zoals Puppet in Belgium (marionettentheater) of BEvocal (de oprichting van een jeugdkoor over de gemeenschapsgrenzen heen). Het zijn projecten die voluit inspelen op de doelstellingen van het Akkoord.
Een deel van de aanvragen voor 2018 zijn bestaande samenwerkingen. Maar vooral ook de nieuwe samenwerkingen springen in het oog omwille van hun kwaliteit. Zo is er het Tentoonstellingenparcours rond boekdruk-kunst dat de richtinggevende erfgoed-instellingen la Maison de l’Imprimerie uit Thuin en het Miat uit Gent samen opzetten. Een sterk voorbeeld van bundeling van krachten inzake promotie, publieksbereik en inhoudelijke expertise.

Andere conclusie: organisaties uit alle hoeken van het land vinden elkaar. Uitgezonderd Limburg en Luxemburg, zijn ook dit jaar alle provincies present.
Ongeveer de helft van de aanvragen zijn projecten uit het brede kunstenveld : muziek, literatuur, podiumkunsten… Op de tweede plaats komen sociaal-culturele projecten.
 
In 2018 maken de cultuurministers een eerste bilan op van drie jaar samenwerken.

BEKIJK HIER EEN OVERZICHT VAN ALLE GEKOZEN PROJECTEN >>>

Samenwerking

Persbericht

WBI | Een nieuw cultuurbeleid : nieuwe adviesinstanties en Hoge Raad voor Cultuur

Op aanvraag van de minister van Cultuur Alda Greoli, heeft de regering van de Franstalige gemeenschap het voorontwerp van het decreet inzake de oprichting van een Hoge Raad voor Cultuur goedgekeurd. Verder werd er ook gepleit voor transversale adviescommissies, een kamer van beroep, meer visibiliteit van de projecten en de organisatie van de adviesfunctie en een vertegenwoordiging van overheidsinstanties binnen culturele aangelegenheden. 
Artistieke & culturele sector Beleid
Nieuws

Belgian Art Prize slaat editie over door volledig mannelijke selectie

Midden april werden de namen bekend gemaakt van de vier finalisten van de Belgian Art Prize 2019. De jury verkoos Belgische kunstenaars of kunstenaars die actief zijn in België die reeds goed gekend zijn of in midden carrière zijn, met name Sven Augustijnen, Koenraad Dedobbeleer, Gabriel Kuri en het kunstenaarsduo Jos De Gruyter & Harald Thys. De afwezigheid van vrouwelijke finalisten veroorzaakte veel oproer. Een open brief volgde en een petitie waarbij alle verkozen finalisten ook besloten hebben zich terug te trekken uit de wedstrijd. Met gevolg zal de Belgian Art Prize 2019 niet worden toegekend. 
Artistieke & culturele sector Diversiteit
Nieuws

MuseumPASSmusées | Eerste Belgische museumpas schiet uit de startblokken met 6.000 exclusieve passen

Met één pas meer dan 100 musea bezoeken in België. Vanaf september is het eindelijk mogelijk. Om dat in de verf te zetten, start museumPASSmusées met de voorverkoop van 6.000 exclusieve museumpassen, ontworpen door zes Belgische kunstenaars. Goed voor één jaar lang gratis museumbezoek ! De musea in Vlaanderen, Brussel en Wallonië presenteren zich met dit project samen op één kaart met de steun van de ministers van Cultuur Sven Gatz en Alda Greoli. 
Artistieke & culturele sector Beleid Samenwerking