Persbericht

Cultureel samenwerkingsakkoord Cultuur Culture | Samenwerking groeit: 160.000 euro voor 22 culturele projecten tussen Vlamingen en Franstaligen

In 2014 sloten de Vlaamse en Franstalige Gemeenschap een cultureel akkoord. Onder impuls van Minister Gatz en Minister Greoli werd in een goede geest van samenwerkingsfederalisme uitvoering aan het akkoord gegeven. Het leidt ertoe dat er binnen het federale België meer overleg is over belangrijke dossiers als het kunstenaarsstatuut of cultuurcommunicatie in Brussel, en moedigen de Ministers tegelijk ook samenwerking en uitwisseling in de sector zelf aan. Voor de derde maal selecteren de Ministers uit een resem aanvragen 22 sterke culturele projecten die kennis, publiek en aanbod uitwisselen over de taalgrens.


Persbericht - FWB - 29/12/17 

Samenwerking groeit: 160.000 euro voor 22 culturele projecten tussen Vlamingen en Franstaligen 

In 2014 sloten de Vlaamse en Franstalige Gemeenschap een cultureel akkoord. Onder impuls van Minister Gatz en Minister Greoli werd in een goede geest van samenwerkingsfederalisme uitvoering aan het akkoord gegeven. Het leidt ertoe dat er binnen het federale België meer overleg is over belangrijke dossiers als het kunstenaarsstatuut of cultuurcommunicatie in Brussel. Tegelijk moedigen de beide Ministers samenwerking en uitwisseling in de sector zelf aan. Voor de derde maal selecteren de Ministers uit een resem aanvragen 22 sterke culturele projecten die kennis, publiek en aanbod uitwisselen over de taalgrens.

De Projectoproep toont dat samenwerking tussen beide Gemeenschappen leeft in de culturele sector. Er kunnen stilaan ook enkele conclusies worden getrokken. Zoals bij de eerste twee rondes, toont de deze Projectoproep dat er animo is rond samenwerking tussen organisaties langs Vlaamse en Franstalige kant. 46 aanvragen kwamen binnen, wat niet weinig is. De afgelopen drie jaar toonden meer dan 400 organisaties over het hele land interesse om samen een cultuurproject op te zetten.

De eerste twee oproepen brachten vooral nieuwe samenwerkingen tussen partners. Uit de derde oproep blijkt dat sterke projecten zich doorzetten in de tijd en leiden tot blijvende samenwerking. Ze beslaan 20% van de aanvragen. Projecten die hun samenwerking blijven vernieuwen of uitbreiden, krijgen ondersteuning, zoals Puppet in Belgium (marionettentheater) of BEvocal (de oprichting van een jeugdkoor over de gemeenschapsgrenzen heen). Het zijn projecten die voluit inspelen op de doelstellingen van het Akkoord.
Een deel van de aanvragen voor 2018 zijn bestaande samenwerkingen. Maar vooral ook de nieuwe samenwerkingen springen in het oog omwille van hun kwaliteit. Zo is er het Tentoonstellingenparcours rond boekdruk-kunst dat de richtinggevende erfgoed-instellingen la Maison de l’Imprimerie uit Thuin en het Miat uit Gent samen opzetten. Een sterk voorbeeld van bundeling van krachten inzake promotie, publieksbereik en inhoudelijke expertise.

Andere conclusie: organisaties uit alle hoeken van het land vinden elkaar. Uitgezonderd Limburg en Luxemburg, zijn ook dit jaar alle provincies present.
Ongeveer de helft van de aanvragen zijn projecten uit het brede kunstenveld : muziek, literatuur, podiumkunsten… Op de tweede plaats komen sociaal-culturele projecten.
 
In 2018 maken de cultuurministers een eerste bilan op van drie jaar samenwerken.

BEKIJK HIER EEN OVERZICHT VAN ALLE GEKOZEN PROJECTEN >>>

Samenwerking