Nieuws

Culture Action Europe | EU wil besparen op Creative Europe (update)

Uit de nieuwe begroting van de Europese Unie, voorgesteld door het Finse voorzitterschap, blijkt dat er mogelijks bespaard zal worden op de programma's die onder 'Cohesie en Waarden' vallen, zoals onder meer het Creative Europe-programma. Daarvoor waarschuwt Culture Action Europe.

Het Creative Europe-programma ondersteunt de audiovisuele, culturele en creatieve sectoren in Europa. 

Om het volledige artikel van Culture Action Europe te lezen, klik hier >>>

Handige links:

De toekomst van Creative Europe hangt af van de Europese staatshoofden en regeringen die op 12 en 13 december in Brussel samenkomen. 

In mei 2018 stelde de Europese Commissie nog een verhoging van het budget van Creative Europe voor met 17%, van 1,403 miljoen euro (2014-2020) tot 1,642 miljoen euro (2021-2027). Aangezien het Finse voorzitterschap een lagere begroting voorstelde dan het voorstel van de Commissie zelf (1077 miljard euro tegenover 1134 miljard euro), zal er overal bespaard moeten worden. Het huidige voorstel komt neer op een besparing van 4,6% voor het domein waaronder Creative Europe valt.


Update 21/02/2020

Ondertussen kwam de EU nog steeds niet tot een overeenkomst rond het Meerjarig Financieel Kader. De voorbije bijzondere bijeenkomst werd beëindigd zonder deal. Onder meer de gevolgen van de Brexit laten de overleggen moeizamer verlopen. Het gat dat het vertrek van het VK slaat in de bijdragen aan het budget van de EU wordt geschat op 80 miljard voor de komende zeven jaar. 

Aangezien de onderhandelingen nog steeds openstaan voor discussie (en voor nieuwe voorstellen), roept Culture Action Europe de culturele organisaties, netwerken en professionals op om te blijven pleiten voor een hoger budget voor cultuur en kunst via de hierboven vermelde wegen.

Lees meer over de voorbije ontwikkelingen:

Artistieke & culturele sector Beleid Europa