Nieuws

RAB/BKO | Creatief met CHAOS créatif

"Hoe gaan de culturele organisaties in Brussel om met het institutionele en demografische patchwork?" Dat is de centrale vraag van Creatief met CHAOS créatif, een gloednieuwe publicatie van RAB/BKO. Op basis van een kwalitatief onderzoek, uitgevoerd tussen 2016 en 2018 onder zestien culturele en artistieke organisaties in Brussel, analyseren Leen De Spiegelaere en Sophie Alexandre de huidige situatie en doen ze een aantal aanbevelingen voor de culturele spelers en het beleid in de toekomst.

Met enige trots deelde RAB/BKO tijdens het Directieoverleg van 16 september 2019 in de KVS BOX de eerste geprinte exemplaren van deze analyse uit, na de verspreiding van deze teaser gemaakt door Studio TABASS co.

Dit onderzoek werd tussen 2016 en 2018 uitgevoerd in het kader van het Civil Society Fellowship-programma van het Brussels Centre for Urban Studies - een beurs die gezamenlijke onderzoeksprojecten van maatschappelijke organisaties en academische onderzoeksgroepen ondersteunt.

De publicatie zelf en een schets van de context waarin die ontstond vindt u hier >>>

Geprinte exemplaren kunnen op aanvraag verkregen worden via info(a)rabbko.be.


Het Brussels Kunstenoverleg wordt ondersteund door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Le Réseau des Arts à Bruxelles est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Commission Communautaire Française (COCOF) et la Région de Bruxelles-Capitale.

Artistieke & culturele sector Beleid