Nieuws

#2 Covid-19 en de Brusselse kunsten- en cultuursector

In dit tweede artikel over de cultuursector tijdens de coronacrisis kijken we naar de ontwikkelingen vanaf begin mei: de start van de afbouw. Je vindt er behalve een samenvatting van de ondersteuningsmaatregelen die door de verschillende overheden werden genomen ook artikels en documenten over de ontwikkeling van de situatie en de gevolgen voor de sector.

[Voor het laatst aangepast op 26/05/2020]

Zoals afgesproken tijdens de Nationale Veiligheidsraad van woensdag 13 mei, ging fase 2 van de exit-strategie op 18 mei van start. Voor de kunsten- en cultuursector is dit een belangrijke fase aangezien ze de heropening van de musea en culturele bezienswaardigheden inluidt onder bepaalde voorwaarden (ticketverkoop online of via de telefoon en beperkte bezoekersaantallen).

Op donderdag 14 mei beslisten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de COCOF en de VGC om een bonus van 2.000 euro toe te kennen aan alle kunsten- en cultuurorganisaties die door de crisis worden getroffen en om een fonds te voorzien van vijf miljoen euro voor cultuurwerkers (maximaal 1.500 euro per persoon).

Zoals de eerste minister Sophie Wilmès heeft aangegeven zal fase 3 van de exit pas ten vroegste vanaf 8 juni ingaan, afhankelijk van de besmettingscurves. Pas dan kunnen er verdere versoepelingen voor de kunsten- en cultuursector volgen. In de tussentijd blijven alle culturele evenementen verboden tot ten minste 30 juni.

Herbekijk de persconferentie van de laatste Nationale Veiligheidsraad hier >>>

RAB/BKO is en blijft in nauw contact met visit.brussels en de Brusselse autoriteiten om jullie zo goed mogelijk te blijven informeren.

Nuttige links

NL/

Kunstenpunt, State of the Arts en rekto:verso organiseren sinds 5 mei iedere dinsdag een panelgesprek op Facebook over de toekomst van de cultuur.

Daarnaast opende Cultuurloket ook een hulplijn. Op 02 534 18 24 kun je zeven dagen op zeven terecht van 10u tot 18u voor juridische of zakelijke vragen omtrent de gevolgen van Covid-19.

FR/

EN/

Artikels en persoverzichten van RAB/BKO over Covid-19:

Steunmaatregelen

Cultuurloket verzamelde alle maatregelen en bracht die samen in een erg volledig en overzichtelijk document >>>

FEDERAAL NIVEAU

Algemene informatie

(Meer info hier)

 • Tot en met 31 augustus zijn alle festivals en massa-evenementen verboden;
 • Tot en met 7 juni zijn alle concerten, voorstellingen, socio-culturele activiteiten en vormingsactiviteiten verboden.

Sociale bijdragen (als zelfstandige)

(Meer info hier)

 • Sociale bijdragen (als zelfstandige)
  • Uitstel van betaling van sociale bijdragen naar volgend jaar (2021)
 • Geen verhogingen toegepast
  • Vermindering van sociale bijdragen
 • Bewijs lagere inkomsten door corona
  • Vrijstelling van sociale bijdragen
 • Geen opbouw van pensioen
  • Aanvraag via sociaal verzekeringsfonds

Werkgevers

(Meer info hier)

 • Uitstel van betaling van RSZ-bijdragen van werknemers of werkgevers 
  • Via RSZ 
  • Minnelijk afbetalingsplan opstellen is ook mogelijk
 • Werknemers op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht
 • Vergoeding thuiswerk (meer info hier)
  • Maximale kostenvergoeding van € 129,48 
  • Geen sociale bijdragen of btw op verschuldigd

Belastingen

(Meer info hier)

 • Uitstel periodieke btw-aangiften
 • Uitstel indienen klantenlisting tot 30 april 
 • Uitstel betaling bedrijfsvoorheffing 
 • Uitstel betaling personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting of belasting niet-inwoners met 2 maanden

Overbruggingsrecht

(Meer info hier)

 • Zelfstandigen die hun activiteit tijdelijk of definitief (moeten) onderbreken kunnen een overbruggingsrecht aanvragen
 • € 1.614,10 / € 1.291,69 per maand (max. 12 maanden)
 • Via sociaal verzekeringsfonds

Kredietverlening

(Meer info hier)

 • Akkoord tussen de federale overheid, de Nationale Bank van België en de banken
 • Uitstel van betaling van de aflossing van een lening met 6 maanden zonder dossierkosten te moeten betalen
 • Extra fonds van € 50 miljard werd geïnvesteerd voor nieuwe kredieten

Algemene - en bestuursvergaderingen

(Meer info hier)

 • Een algemene vergadering van een rechtspersoon kan uitgesteld worden, op afstand gehouden worden of schriftelijk vergaderen
 • Bestuurders kunnen schriftelijk en op afstand vergaderen

Visum en arbeidsvergunning

Tax Shelter

(Meer info hier)

 • Podiumkunsten: verlenging van de termijn van 24 maanden om uitgaven te doen met 6 maanden
 • Audiovisuele kunsten: verlenging van de termijn van 18 maanden (24 maanden bij animatie) om uitgaven te doen met 6 maanden

Ticketing

(Meer info hier)

 • Een organisator mag een tegoedbon geven in plaats van de terugbetaling van aangekochte tickets. Het evenement moet binnen de 2 jaar opnieuw worden georganiseerd op dezelfde of een nabije locatie
 • Als de klant het nieuwe event niet kan bijwonen, kan hij de terugbetaling vragen

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Algemene informatie

(Meer info hier)

Hinderpremie

(Meer info hier; premie aan te vragen hier)

 • Ondernemingen die hun zaak fysiek moeten sluiten kunnen aanspraak maken op de hinderpremie
 • Enkel bepaalde sectoren 
 • € 4.000

Expansiesteun

Versnelde uitbetaling en verwerking van expansiesteun aan evenementen- en cultuursector

Compensatiepremie

 • € 2.000
 • Verlies van inkomsten
 • Micro-onderneming: 0 tot 5 VTE werknemers
 • Nog niet in werking getreden

Belastingen

 • Aangifte verkeersbelasting wordt opgeschort tot 31 mei 2020 (meer info hier)
 • Onroerende voorheffing: termijn van betaling van de onroerende voorheffing voor het belastingjaar 2020 wordt verlengd met 2 maanden (meer info hier)

Brussels Waarborgfonds

(Meer info hier)

 • € 20 miljoen
 • Garantie op bankleningen

GGC, COCOF, VGC

(Meer info hier)

 • Oprichting van een bijzonder “COVID-19-fonds” met daarin 29 miljoen euro
 • Structurele subsidies voor alle sectoren blijven behouden
 • VGC (Meer info hier)
  • Specifiek voor de VGC geldt dat ze de toegekende subsidies in 2020 volledig (100 procent) blijft uitbetalen en geen rekening houdt met verminderde resultaten wegens de impact van de coronacrisis. Ook toegekende subsidies voor evenementen en projecten, en waarvoor al bewezen kosten werden gemaakt, maar die afgelast werden wegens de epidemie worden verder uitbetaald. De verslaggeving over het jaar 2020 zal binnen deze context geëvalueerd worden.
  • De deadline voor het indienen van inhoudelijke en financiële verslagen over 2019  voor organisaties met een convenant of overeenkomst wordt verschoven naar 31 mei 2020.
  • Daarnaast werd de deadline voor het indienen van erfgoedprojecten verplaatst naar 1 mei 2020. De indieningsdatum voor trajectsubsidies kunsten werd verplaatst van 1 april naar 15 september.
 • COCOF 
  • De facultatieve subsidies voor evenementen, projecten en/of activiteiten die normaal moesten plaatsvinden tussen 1 maart en 30 april 2020 en uitgesteld werden, blijven behouden. Daarenboven kan een bijkomende subsidie worden aangevraagd indien het uitstel extra kosten zou meebrengen.
Steun voor cultuurwerkers

(GGC, COCOF, VGC)

 • Maximaal € 1.500 per persoon (5.000.000€ noodfonds)
 • Cultuurwerkers die inkomensverlies lijden door de crisis en vaak niet in aanmerking komen voor maatregelen als tijdelijke werkloosheid
Eenmalige premie voor culturele en creative organisaties 

(GGC, COCOF, VGC)

 • € 2.000
 • Elke culturele en creatieve organisatie die getroffen wordt door de coronacrisis aanspraak maken

STAD BRUSSEL 

 • 150.000€ voor twintig culturele instellingen (enveloppes van 7.500€)

VLAAMSE GEMEENSCHAP

Noodfonds

 • € 200 miljoen 
 • Cultuur, jeugd, media, sport, schoolreizen, sierteelt
 • Nog niet in werking

Subsidies 

(Meer info hier)

 • Indieningstermijnen blijven behouden 
 • Flexibiliteit bij beoordeling van dossiers 
 • Subsidievoorschotten worden midden mei uitbetaald 

Audiovisuele sector + Gaming 

(Meer info hier)

 • Voorschot op productiesteun + grotere eerste schijf van steun 
 • Verlenging van termijnen

VLAAMS GEWEST

(Meer info hier)

Hinderpremie

(Meer info hier)

 • Ondernemingen die hun zaak fysiek moeten sluiten kunnen aanspraak maken op de hinderpremie
 • € 4.000 / € 2.000 + 160 €/dag vanaf 6 april

Compensatiepremie

(Meer info hier)

 • Zelfstandigen die een omzetverlies hebben van minstens 60 % tov zelfde periode vorig jaar
 • € 3.000 / € 1.500

Overbruggingskrediet

(Meer info hier)

 • Lening waarbij de Vlaamse overheid gedeeltelijk borg staat
 • Via Participatiemaatschappij Vlaanderen

Energie en waterfactuur

(Meer info hier)

 • Voor werknemers die op tijdelijke werkloosheid worden gezet
 • € 202,68 (eenmalig)

Aanmoedigingspremie

(Meer info hier en hier)

 • Via erkenning als onderneming in moeilijkheden
 • Daling omzet van minstens 20 %
 • Van 1 april tot 30 juni
 • Nettobedrag: tussen de € 61,09 en € 152,72 per werknemer per maand

Belastingen

(Meer info hier)

 • Uitstel betaling onroerende voorheffing naar september 2020
 • Ondernemingen (rechtspersonen) krijgen uitstel van betaling van de verkeersbelasting met 4 maanden
 • Erfbelasting kan ingediend worden tot 2 maanden na einde van de coronamaatregelen
 • Registratiebelasting kan voldaan worden tot 2 maanden na einde van de coronamaatregelen

FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES

Noodlening voor cashflow

(Meer info hier [FR])

 • Bestemd voor culturele en creatieve ondernemingen
 • Met een periode van 6 maanden
 • Lening tussen de € 20.000 tot € 100.000 tegen een vast tarief van 2 % interesten

Noodfonds

(Meer info hier [FR])

 • € 50 miljoen (€ 30 miljoen extra)
 • Jeugd, sport, cultuur, universitaire ziekenhuizen

Subsidies

(Meer info hier [FR])

 • Afwijkende regels voor het besteden van subsidies in de coronacrisis
 • Voor 31 december 2020 aangifte doen

Audiovisuele sector

(Meer info hier [FR])

 • Voorschotten moeten niet terugbetaald worden
 • Verlenging van termijnen

RÉGION WALLONNE 

(Meer info hier [FR])

Compenserende vergoeding

(Meer info hier [FR])

 • Premie voor ondernemingen die moeten sluiten door de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad: € 5.000
 • Premie voor ondernemingen die schade ondervinden door de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad: € 2.500
 • Kleine – en micro-ondernemingen
 • Specifieke sectoren waaronder kunst en cultuur

Leningen

(Meer info hier [FR])

 • Zelfstandigen en kmo’s met betalingsproblemen
 • Leningen van € 45.000 tot € 200.000
 • Lage rentevoeten

Belastingen

(Meer info hier [FR])

 • Opschorting van termijnen van administratieve procedures
 • Afbetalingsplannen flexibel benaderen
 • Aangifte van nalatenschap: bijkomende termijn van 4 maanden
 • Registreren van authentieke akte: bijkomende termijn van 4 maanden

Europees niveau

Onlangs stelden Culture Action Europe (CAE) en het European Cultural Foundation (ECF) voor om een kort formulier in te vullen om de initiatieven en noodmaatregelen in heel Europa in kaart te brengen die zijn genomen om de kunst- en cultuursector te beschermen tegen de gevolgen van de gezondheidscrisis. 

Op 20 maart 2020 stuurde Culture Action Europe een gezamenlijke brief aan commissaris Gabriel en leden van het Directorate General for Education and Culture (DG EAC) met verschillende voorstellen om de gevolgen van de crisis voor Creative Europe en de Europese kunsten- en cultuursector aan te pakken.

Ter verduidelijking heeft de Europese Commissie voor alle huidige en potentiële aanvragers en begunstigden van Creative Europa een lijst met veelgestelde vragen gepubliceerd. In een tweede brief van 30 april stelde Culture Action Europe enkele punten aan de orde die ontbraken in die vragen en antwoorden. 

Cultuur als integraal onderdeel van Europees herstel

CAE en het ECF roepen de Europese instellingen en de lidstaten op om cultuur te integreren in het economisch, sociaal en ecologisch herstelplan voor Europa. 

Dit wetgevingsinitiatiefverslag is goedgekeurd door de Begrotingscommissie van het Europees Parlement. De Europese Commissie zal daarom nog vóór 15 juni 2020 een voorstel indienen voor een noodplan voor het meerjarig financieel kader.

Persoverzicht

NL/

FR/

Artistieke & culturele sector Covid-19