Nieuws

Besparingen van de Vlaamse regering: wat met Brussel?

Ook Brussel wordt geraakt door de besparingen die de Vlaamse regering aan de culturele en artistieke sector oplegt. 

Hoe wordt er in Brussel zelf op de besparingen gereageerd? 

Kort na de aankondiging van de besparingen reageerde burgemeester van Brussel Philippe Close (PS) via Twitter:

"Cultuur verrijkt en maakt samenleving hechter. Blinde besparing is dan ook onbegrijpelijk. Voor mij maakt Nederlandstalige #cultuur deel uit v DNA #Brussel. Ik zal als burgemeester dan ook oplossingen en middelen zoeken voor behoud v breed, vernieuwend cultureel aanbod in NL en FR" 
BronTwitter

Dat werd ondertussen ook officieel bevestigd: op 10 december kondigde de burgemeester samen met schepen van Cultuur Delphine Houba (PS) en Brussels schepen van Nederlandstalige Aangelegenheden Ans Persoons (One.Brussels) aan dat het stadsbestuur heeft beslist 300.000 euro extra te investeren in de culturele sector via de nieuwe projectoproep Kangouroe BXL en een verhoging van het budget

De nieuwe projectoproep Kangouroe BXL omvat een totale investering van 200.000 euro en loopt van 16 december tot 20 februari 2020. Ze is specifiek gericht op cultuurprojecten van jonge kunstenaars met een meertalig en typisch Brussels karakter. De projecten maken kans op een subsidie tot 25.000 euro. Daarnaast wordt de convenant met de kleinere cultuurhuizen zoals Beursschouwburg, Globe Aroma, Circus Zonder Handen of Bronks Brussel verhoogd van 300.000 naar 400.000 euro.

Trekt Vlaanderen zich uit Brussel terug?

Verschillende stemmen uit de politiek en de cultuursector wijzen erop dat Vlaanderen zich uit Brussel lijkt te willen terugtrekken. Voor die conclusie lijkt het evenwel nog te vroeg, schrijft Bruzz: de Vlaamse investeringen in zorg en onderwijs zijn nog niet bekend. Maar dat de Brusselse cultuursector de besparingen zal voelen, mag duidelijk zijn.

In een overzichtsartikel van Bruzz wijst Hannelore Goeman (one.brussels) op de onevenwichtige verdeling van de budgetten:

"De Vlaamse regering bespaart in totaal 8,6 miljoen euro op Brussel, terwijl het nieuwe Denderfonds en het Randfonds elk 4 miljoen euro per jaar zullen krijgen. De Rand is de speeltuin van Ben Weyts, hij heeft zichzelf gewoon budgettaire marge gekocht. En Brussel is het slachtoffer."
Bron: Bettina Hubo, Bram Van Renterghem, Kris Hendrickx, "De Vlaamse besparingen: hoe reageert Brussel?", Bruzz, 4/12/2019.

Vanuit de meerderheid wordt die kritiek beantwoord met het argument dat Vlaanderen in Brussel nog steeds in de zorg en het onderwijs investeert (investeringen waarvan de cijfers nog niet bekend zijn).

Brigitte Grouwels (CD&V): 

"Vlaanderen investeert alles tezamen jaarlijks nog steeds een miljard euro in Brussel. Je kan dus niet zeggen dat Vlaanderen Brussel loslaat."
Bron: Bettina Hubo, Bram Van Renterghem, Kris Hendrickx, De Vlaamse besparingen: hoe reageert Brussel?, Bruzz, 4/12/2019.

Annabel Tavernier (N-VA):

"Ook voor het beleidsveld Brussel verwachten we enige solidariteit, maar het is zeker niet zo dat Vlaanderen Brussel loslaat. Het is belangrijk om naar het grotere plaatje te kijken. Want via onderwijs, sport, inburgering enzovoort, investeren we jaarlijks ongeveer 1 miljard euro in Brussel."
Bron
: Bettina Hubo, Bram Van Renterghem, Kris Hendrickx, De Vlaamse besparingen: hoe reageert Brussel?, Bruzz, 4/12/2019.

Op zijn beurt vreest Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media Benjamin Dalle (CD&V) voor een polarisering: 

"Je voelt dat Brussel vandaag al niet zo geliefd is in Vlaanderen en door om de haverklap te verkondigen dat Vlaanderen Brussel loslaat, voed je alleen maar de polarisering. Terwijl we net meer moeten samenwerken."
Bron: Kris Hendrickx, Wat de besparingen over de band Vlaanderen-Brussel zeggen, Bruzz, 4/12/2019.

Vanuit de culturele sector wordt er gewezen op de contradicties tussen de nadruk op 'identiteitsvorming' en de gevolgen het gevoerde besparingsbeleid.

Tom Bonte (directeur van Beursschouwburg en voorzitter van BKO) wijst op de paradoxale situatie:

"Geen enkele andere stad is zo geschikt als vitrine voor Vlaanderen als Brussel"
Bron: Kris Hendrickx, Wat de besparingen over de band Vlaanderen-Brussel zeggen, Bruzz, 4/12/2019.

Ook Michael De Cock (artistiek leider van de KVS) merkt op dat de Vlaamse regering met deze besparingen uiteindelijk zichzelf in de voet schiet:

"Ze kijken jaloers naar Catalonië, waar er een grote culturele gedragenheid is voor onafhankelijkheid van de regio. Daar hadden ze hier ook aan kunnen werken door de culturele wereld naar waarde te schatten. Maar die kans hebben ze gemist." 
Bron: Bettina Hubo, Bram Van Renterghem, Kris Hendrickx, De Vlaamse besparingen: hoe reageert Brussel?, Bruzz, 4/12/2019.

De besparingen raken vooral de zwaksten

Het nieuwe Kangouroe BXL-initiatief van stad Brussel is een reactie op de zware besparingen op de projectsubsidies: die bieden vooral jonge kunstenaars en organisaties de middelen om werk te maken en worden met 60% verminderd vanaf 2020. 

Tom Bonte:

"Je ne comprends qu'on vise les plus faibles et qu'on épargne les plus forts [...] Notre plus grande inquiétude concerne l'économie des 60% sur les projets car on touche à la catégorie la plus fragile du secteur culturel."
[vertaling RAB/BKO] "Ik begrijp niet waarom de zwaksten geviseerd worden en waarom de sterksten ontzien worden. [...] We zijn vooral ongerust over de 60% besparingen op de projectsubsidies, want daarmee wordt er aan het meest fragiele deel van de culturele sector geraakt."
Bron: Pauline Deglume, "Bruxelles ressentira les coupes budgétaires réalisées en Flandre", l'Echo, 11/11/2019. 

Nikolas Lestaeghe (theatermaker bij K.A.K.):

"Zeker in Brussel zijn projectsubsidies een noodzaak. In Vlaanderen kunnen jonge kunstenaars terecht in kleine kunstencentra als Campo, Monty en de Kaap." 
Bron: Bettina Hubo, Bram Van Renterghem, Kris Hendrickx, De Vlaamse besparingen: hoe reageert Brussel?, Bruzz, 4/12/2019.

Ook de manier waarop de besparingen werden doorgevoerd en gecommuniceerd, wordt in Brussel niet geapprecieerd.

Michael De Cock:

"Nu willen ze wel praten met de sector, maar dat hadden ze voordien moeten doen. Deze reactie hadden ze niet verwacht."
Bron: Bettina Hubo, Bram Van Renterghem, Kris Hendrickx, De Vlaamse besparingen: hoe reageert Brussel?, Bruzz, 4/12/2019.

Tom Bonte:

 "Dat een nieuwe beleidsploeg andere accenten wil leggen is legitiem. Maar nu gebeurt het midden in afspraken die al gemaakt zijn en volgens criteria die onuitgesproken zijn. Zeg toch eerst wat je visie is en kijk dan hoe organisaties daar willen op inspelen."
BronKris Hendrickx, Wat de besparingen over de band Vlaanderen-Brussel zeggen, Bruzz, 4/12/2019.  

Persoverzicht

NL/

FR/

Artistieke & culturele sector Beleid Culturele infrastructuur Tewerkstelling