Nieuws

Interministeriële conferentie (IMC) 17 mei 2021 | Verslag

Op maandag 17 mei vond de interministeriële conferentie (IMC) cultuur plaats om het over de gezondheidsmaatregelen in de cultuursector te hebben en om de mogelijkheid voor kunstenaars om in adviescommissies op de agenda te plaatsen.


De interministeriële conferentie (IMC) cultuur werd op maandag 17 mei voorgezeten door de minister van cultuur van de FWB Bénédicte Linard.

Andere aanwezigen waren:

 • Jan Jambon, Vlaams minister van cultuur;
 • Isabelle Weykmans, Duitstalig minister van cultuur;
 • Thomas Dermine, adjunct van de minister van Economie en Arbeid
 • Rudi Vervoort, minister van Cultuur bij de COCOF
 • Pascal Smet, VGC collegelid bevoegd voor Cultuur
 • David Clarinval, federaal minister voor de middenstand, zelfstandigen, KMO's en institutionele hervormingen
 • Pierre-Yves Dermagne, federaal minister van Economie en Arbeid
 • Frank Vandenbroucke, federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Hieronder volgt een samenvatting van de verschillende punten die zijn besproken en de afspraken die zijn gemaakt tijdens de IMC Cultuur van maandag 17 mei (opgenomen in het uitgebreide persbericht van Bénédicte Linard >>>)

 1. Bijwerking van het register van steunmaatregelen van de verschillende regeringsniveaus ten behoeve van de culturele sector (hier voor FR >>>);
 2. Akkoord dat de bevoegde ministers van de gemeenschappen, de gewesten en de federale regering regelmatig van gedachten wisselen over de resultaten van de reeds uitgevoerde en nog uit te voeren testevenementen, alsook over de uitvoering van het zomerplan;
 3. Voortzetting van de werkzaamheden betreffende de sociaal-economische positie van werknemers in de kunstsector;
 4. Statusverslag over de werkgroep die is opgericht om een gecentraliseerd informatiebureau voor culturele werkers, een "eenheidsloket" of "kunstloket" op te richten;
 5. Overeenstemming over het belang van verduidelijking van de status van leden van adviesorganen in de culturele sectoren en over de noodzaak om werknemers in de sector, ongeacht hun sociale status, in staat te stellen deel te nemen aan de werkzaamheden van deze organen zonder verlies van rechten.

Artistieke & culturele sector Beleid

Nieuws

Plannen voor culturele pool Manchester krijgen vorm

Het Brusselse bureau BC Architects is gekozen om tussen nu en eind 2025 de transformatie van de culturele en artistieke pool Manchester te leiden en tot een goed einde te brengen. Brussels minister-president Rudi Vervoort, Molenbeeks burgemeester Catherine Moureaux en directeur van de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) Gilles Delforge stelden het toekomstige project voor.
Artistieke & culturele sector Culturele infrastructuur Stadsontwikkeling
Nieuws

BHG | Persbericht | Behoud van de Brusselse beperkingsmaatregelen

Het Overlegcomité van 20 augustus 2021 besliste een einde te stellen aan meerdere maatregelen bedoeld om besmettingen met het coronavirus te voorkomen. Gezien de epidemiologische situatie en de evolutie van de vaccinatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest oordeelde de Brusselse Regering al vóór het Overlegcomité dat een aantal vooropgestelde versoepelingen niet mogelijk was op het Brussels grondgebied.
Artistieke & culturele sector Covid-19