Nieuws

Christophe Slagmuylder verlaat de directie van Kunstenfestivaldesarts in 2019

Christophe Slagmuylder, algemeen en artistiek directeur van het Kunstenfestivaldesarts is benoemd tot artistiek directeur van Theater der Welt 2020. Het driejaarlijkse festival vindt plaats in Düsseldorf van 14 tot 31 mei 2020.

Christophe Slagmuylder, aan het hoofd van Kunstenfestivaldesarts sinds 2007, beëindigt zijn functies in Brussel in juni 2019. Nog twee edities zullen onder zijn directeurschap georganiseerd worden, waaronder de komende editie van 4 tot en met 26 mei 2018.

Meer informatie over zijn opvolging zal te zijner tijd worden gecommuniceerd.

Artistieke & culturele sector

Nieuws

Globe Aroma, gezamenlijk standpunt van de Brusselse netwerken en culturele federaties

Zoals jullie allen wellicht gezien en gehoord hebben, vond er een brutale politie-actie plaats vorige vrijdag 9 februari bij Globe Aroma - open kunstenhuis voor en door nieuwkomers. Deze actie leidde tot de arrestatie van 7 personen. Deze inval riep veel verontwaardiging op en de reacties uit de culturele sector bleven niet uit. De Brusselse netwerken en culturele federaties - RAB/BKO, Brusselse Museumraad, la Concertation-Action Culturelle Bruxelles, oKo, en ACC (Association des Centres Culturels) - hebben een gezamenlijk standpunt (PDF-versie hier >>>) geformuleerd ten aanzien van de Franstalige, federale en Brusselse regering. Dit standpunt wordt vandaag nog verzonden en is bewust en direct geïnspireerd op het standpunt (beschikbaar hier >>>) dat oKo (Overleg Kunstenorganisaties) verstuurde naar de Vlaamse regering. 
Artistieke & culturele sector Beleid Diversiteit