Nieuws

Veranderingen in de Raad van Bestuur van RAB

De Algemene Vergadering van 25 maart 2019 verkoos de volgende leden als bestuurders van RAB: Bloom Project en het Théâtre National.

PointCulture en Alerte Urbaine zijn op hun beurt verkozen om een tweede mandaat op te nemen. Le Rideau de Bruxelles (dat een tweede mandaat achter de rug heeft) en Komplot zijn geen bestuurder meer.

Tijdens de volgende samenkomst zal de Raad van Bestuur een nieuwe vice-voorzitter verkiezen.

De lijst van bestuurders van RAB en BKO en van hun vertegenwoordigers vind je hier >>>