Nieuws

Traject BRXL 2030 | Context, methodologie en rapportage

Eind 2016 kondigt Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Rudi Vervoort de kandidatuur aan van Brussel als culturele hoofdstad van Europa in 2030. Om deze kandidatuur te versterken en een gezamenlijke culturele visie voor het gewest te ontwikkelen gaf Minister President Rudi Vervoort de opdracht aan de Brusselse culturele netwerken, zijnde Réseau des Arts à Bruxelles & Brussels Kunstenoverleg (RAB/BKO), de Brusselse Museumraad (BMR-CBM) en La Concertation - Action Culturelle Bruxelloise om een traject van prospectie op te starten met als doel de culturele actoren te sensibiliseren en mobiliseren.

Om deze missie tot een goed einde te brengen werd een projectverantwoordelijke ‘Prospectie culturele toekomst van Brussel’ aangesteld met name Yannick Schandené, ondersteund door een stuurgroep van 12 personen uit de sector opgesteld onder het toezicht van Ann Olaerts (directrice van het RITCS, School of Arts en vice-voorzitter van het BKO).

Al jullie opmerkingen en suggesties zijn welkom en mogen verstuurd of besproken worden met Yannick via yannick@rabbko.be. 

Deze stuurgroep kwam voor het eerst samen op 28 september en stelde verschillende prioritaire thematieken op in de reflectie omtrent de toekomst van Brussel op cultureel vlak. Hieruit kwam een eerste agendapunt op woensdag 24 october : de demografische realiteit van Brussel, jong en divers

We kunnen reeds twee andere dagen van collectieve intelligentie aankondigen:
- Woensdag 21 november (rond duurzamheid).
- Woensdag 12 december (over het concept van 'Liquid Society' en grensvervaging).

Ten slotte zal op 28 januari 2019 tijdens ons RAB/BKO nieuwjaarsevenement het volledige traject en besluit aan de sector worden meegedeeld, vooraleer de definitieve conclusies enkele weken later overhandigd worden aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Dag van collectieve intelligentie - rapporten :

- De demografische realiteit van Brussel, jong en divers (in het Frans) >>>
- Duurzamheid >>>
- 'Liquid Society' >>>


METHODIEK

In de voorbereidende fase hoorden we vaak de reactie dat 2030 nog ver weg is en er nu urgentere zaken zijn. Daarom ontwikkelden we net een methodiek op basis van het Futurisme van Fo.AM die via projectie de huidige problemen aan de kaak stelt. We zijn er van overtuigd dat het traject naar 2030 even essentieel is als het eindresultaat en hopen iedereen mee te krijgen op dit steeds evoluerend proces.

2030 Artistieke & culturele sector Beleid Diversiteit Samenwerking Toerisme

Nieuws

Beëindiging van het bouwproject van het CIRK in Koekelberg

De ploeg van de Espace Catastrophe vernam vorige vrijdag de beslissing van de nieuwe gemeenteraad van Koekelberg, onder leiding van Ahmed Laaouej, om een einde te maken aan het CIRK, Centre International des Arts du Cirque, waarvan de eerste constructiefase normaal gezien in maart zou beginnen. Deze unaniem genomen beslissing maakt een einde aan een proces van lange adem dat van Brussel, vaak gezien als een "internationale hoofdstad van het circus", de referentie wilde maken: een aantrekkingspool in dienst van een volledige sector in volle bloei. Ter herinnering: het was op uitnodiging van de Gemeente Koekelberg, in 2011, dat het plan voor het bouwen van het CIRK er kwam. 
Artistieke & culturele sector Beleid Culturele infrastructuur Publiekswerking Stadsontwikkeling
Nieuws

Energie Pack | Gratis energiecoaching voor kleine en middelgrote ondernemingen en de non-profitsector

Als gevolg van de projectoproep "Energie Pack" die in 2017 door Leefmilieu Brussel werd gelanceerd, heeft de Brusselse regering onlangs besloten een subsidie toe te kennen aan 4 laureaten die de ondernemingssector en non-profitsector vertegenwoordigen: het gaat onder meer om BRUXEO, de confederatie die de Brusselse socialprofitondernemingen vertegenwoordigt.
Artistieke & culturele sector Duurzaamheid
Nieuws

Kunstenpunt | "Do the locomotion": een tool voor duurzame mobiliteit in de kunsten

In het kader van hun onderzoek "(Re)framing the international" ontwikkelde Kunstenpunt "Do the locomotion": een digitale tool om kunstenaars en werknemers in de kunstensector te informeren over internationale treintrajecten. Wist je bijvoorbeeld dat heel wat grote buitenlandse steden met de trein bereikbaar zijn vanuit Brussel-Zuid binnen een tijdsspanne van 6,5 uur? Vermijd het vliegtuig en keep this train a-rollin’!
Artistieke & culturele sector Duurzaamheid