Nieuws

Traject BRXL 2030 | Context, methodologie en rapportage

Eind 2016 kondigt Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Rudi Vervoort de kandidatuur aan van Brussel als culturele hoofdstad van Europa in 2030. Om deze kandidatuur te versterken en een gezamenlijke culturele visie voor het gewest te ontwikkelen gaf Minister President Rudi Vervoort de opdracht aan de Brusselse culturele netwerken, zijnde Réseau des Arts à Bruxelles & Brussels Kunstenoverleg (RAB/BKO), de Brusselse Museumraad (BMR-CBM) en La Concertation - Action Culturelle Bruxelloise om een traject van prospectie op te starten met als doel de culturele actoren te sensibiliseren en mobiliseren.

Om deze missie tot een goed einde te brengen werd een projectverantwoordelijke ‘Prospectie culturele toekomst van Brussel’ aangesteld met name Yannick Schandené, ondersteund door een stuurgroep van 12 personen uit de sector opgesteld onder het toezicht van Ann Olaerts (directrice van het RITCS, School of Arts en vice-voorzitter van het BKO).

Al jullie opmerkingen en suggesties zijn welkom en mogen verstuurd of besproken worden met Yannick via yannick@rabbko.be. 

Deze stuurgroep kwam voor het eerst samen op 28 september en stelde verschillende prioritaire thematieken op in de reflectie omtrent de toekomst van Brussel op cultureel vlak. Hieruit kwam een eerste agendapunt op woensdag 24 october : de demografische realiteit van Brussel, jong en divers

We kunnen reeds twee andere dagen van collectieve intelligentie aankondigen:
- Woensdag 21 november (rond duurzamheid).
- Woensdag 12 december (over het concept van 'Liquid Society' en grensvervaging).

Ten slotte zal op 28 januari 2019 tijdens ons RAB/BKO nieuwjaarsevenement het volledige traject en besluit aan de sector worden meegedeeld, vooraleer de definitieve conclusies enkele weken later overhandigd worden aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Dag van collectieve intelligentie - rapporten :

- De demografische realiteit van Brussel, jong en divers (in het Frans) >>>
- Duurzamheid >>>
- 'Liquid Society' >>>


METHODIEK

In de voorbereidende fase hoorden we vaak de reactie dat 2030 nog ver weg is en er nu urgentere zaken zijn. Daarom ontwikkelden we net een methodiek op basis van het Futurisme van Fo.AM die via projectie de huidige problemen aan de kaak stelt. We zijn er van overtuigd dat het traject naar 2030 even essentieel is als het eindresultaat en hopen iedereen mee te krijgen op dit steeds evoluerend proces.

2030 Artistieke & culturele sector Beleid Diversiteit Samenwerking Toerisme

Nieuws

Nieuwe directie voor Tremplins

Het management van het vzw Tremplins - lid van de RAB - wordt vanaf heden toevertrouwd aan Florence Caulier. Zij heeft een diploma van kunstgeschiedenis en cultuurmanagement, en staat bekend om haar bijdragen aan de realisatie van sociaal-culturele activiteiten bij WBI sinds een tiental jaren. Haar opdracht zal bestaan uit voornamelijk het werk voort te zetten van haar voorganger, Nacer Nafti, die nu Espace Magh leidt, maar ook om nieuwe uitdagingen aan te gaan voor het vzw.
Artistieke & culturele sector Tewerkstelling
Nieuws

De undergroundscene in Brussel verzet zich en zet zich voort !

We hoorden het al in mei: de Recyclart werd verplaatst naar de oude drukkerij aan de Rue de Manchester in Molenbeek. Het was toen de beurt aan muziekclub Magasin 4 om goed nieuws te ontvangen over hun locatie: waar ze eerst in afwachting van de werken vertoefden mogen ze nu permanent blijven, in een gebouw naast het toekomstige Beco Park (vanaf 2023).  Met de C12 en de nieuwe Volta is het duidelijk dat de underground- en nachtscène in Brussel nog lang niet begraven is!
Artistieke & culturele sector Culturele infrastructuur
Nieuws

Traject BRXL 2030 | Context, methodologie en rapportage

Eind 2016 kondigt Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Rudi Vervoort de kandidatuur aan van Brussel als culturele hoofdstad van Europa in 2030. Om deze kandidatuur te versterken en een gezamenlijke culturele visie voor het gewest te ontwikkelen gaf Minister President Rudi Vervoort de opdracht aan de Brusselse culturele netwerken, zijnde Réseau des Arts à Bruxelles & Brussels Kunstenoverleg (RAB/BKO), de Brusselse Museumraad (BMR-CBM) en La Concertation - Action Culturelle Bruxelloise om een traject van prospectie op te starten met als doel de culturele actoren te sensibiliseren en mobiliseren.
2030 Artistieke & culturele sector Beleid Diversiteit Samenwerking Toerisme
Nieuws

Nieuwe directie voor Argos

Argos verwelkomt vanaf 1 december 2018 Niels Van Tomme als nieuwe algemeen directeur. Van Tomme ging na zijn studies (RITSC en KU-Leuven) aan de slag als directeur kunst en media bij Provisions Library (Washington, DC), gevolgd door een benoeming als curator bij het Center For Art, Design and Visual Culture (Baltimore). Hij doceerde aan Belgische en Nederlandse kunstinstituten en aan universiteiten in de Verenigde Staten, waar hij het onderzoek voerde naar nieuwe modellen voor kunst en cultuur in een inclusieve maatschappij.
Artistieke & culturele sector Tewerkstelling