Nieuws

Brussel eert Bruegel in 2019

450 jaar geleden stierf Pieter Bruegel de Oude en werd hij begraven in de Brusselse Kapellekerk. Om dit te gedenken, worden er het hele jaar 2019 verschillenden tentoonstellingen en activiteiten rond Bruegel georganiseerd in de Brusselse regio: exposities, ateliers, geleide bezoeken en een 'street art'-parcours door de stad.

De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten bezitten - na het Kunsthistorisches Museum van Wenen - de belangrijkste collectie schilderwerken van Bruegel. De Koninklijke Bibliotheek alleen al telt niet minder dan 90 etsen.

"Reden genoeg voor Brussel om een groot aantal evenementen te wijden aan deze wereldberoemde kunstenaar naar aanleiding van de 450ste verjaardag van zijn overlijden," aldus de Brusselse toerismedienst visit.brussels.

Het volledige programma is beschikbaar op de site van visit.brussels >>>

Artistieke & culturele sector Toerisme

Nieuws

SCIVIAS | Voor een betere vertegenwoordiging van vrouwen in de muzieksector in de Franse Gemeenschap

Als instellingen van de publieke sector in de Franse Gemeenschap bevestigen de stichtende leden van SCIVIAS het bestaan van impliciete en expliciete discriminatie van vrouwen in onze samenlevingen, met onbetwistbare repercussies in de muzieksector. Er is sprake van een gebrek aan evenwicht in de vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in alle lagen van de sector. Er zijn echter weinig statistieken beschikbaar om deze waarnemingen te bevestigen of te documenteren. Het SCIVIAS-project nodigt uit tot concrete actie om dit verschijnsel zichtbaar te maken en op te lossen.
Artistieke & culturele sector Diversiteit