Persbericht

Brussel danst in Berlijn op 3 en 4 november 2017

Op initiatief van Rachid Madrane, visit.brussels en in samenwerking met de Beursschouwburg, les Brigittines, de Hallen van Schaarbeek en het Kaaitheater zullen op 3 en 4 november meer dan twintig dansers en choreografen die in Brussel leven deelnemen aan het Radical System Festival in Berlijn.


Persbericht - visit.brussels - 06/07/2017

Brussel danst in Berlijn op 3 en 4 november 2017

Meer dan twintig Brusselse choreografen en dansers zijn op 3 en 4 november 2017 uitgenodigd in het prestigieuze Radialsystem in Berlijn. De Duitse choreografe Sasha Waltz is meter van het festival Radical System, dat de diversiteit en radicaliteit van de nieuwe generatie Brusselse moderne dansers in de kijker zal zetten.

Brussel en Berlijn al jaren verenigd via de dans

Veel choreografen en dansers verdelen hun tijd tussen Berlijn en Brussel.
"De Duitse hoofdstad was dus de ideale opvolger voor 'Indiscipline', het evenement dat in 2016 in het Parijse Palais de Tokyo met veel succes de hedendaagse kunst vierde. Door dit jaar de schijnwerpers op onze choreografen en dansers te richten, zal Brussel opnieuw kunnen schitteren." Rachid Madrane, minister voor de Promotie van Brussel bij de Federatie Wallonië-Brussel.

Radialsystem, het Berlijnse danscentrum bij uitstek, en Sasha Waltz, een sleutelfiguur voor de Duitse hedendaagse dans, kijken ernaar uit om de creaties van de jonge generatie Brusselaars te ontdekken en uitwisselingen tussen de dansers van beide steden te zien plaatsvinden.

Radical System, een festival dat de taalbarrières overstijgt

“Het project is een mooi voorbeeld hoe de twee taalgemeenschappen samen hun schouders zetten onder een gemeenschappelijk programma dat de rijkdom en diversiteit van de Brussels hedendaagse dans mee uitdraagt.” Tom Bonte, directeur van de Beursschouwburg.
Radical System Contemporary Dance from Brussels, is een initiatief van Rachid Madrane, georganiseerd door visit.brussels in samenwerking met de Beursschouwburg, les Brigittines, de Hallen van Schaarbeek en het Kaaitheater.

" Als Brussel een kruispunt van culturen wordt genoemd dan wordt er op dat kruispunt steeds
meer gedanst." Guy Gypens, directeur Kaaitheater. De Brusselse scene is een kweekvijver voor nieuw talent en experimenteren. De gemeenschappelijke noemer? De radicaliteit van de taal.
" De vrijheid om de definitie van ‘dans’ continue uit te dagen en aan te scherpen zit het DNA van het Brusselse danslandschap. Ik denk dat net dát ook meespeelt in de internationale aantrekkingskracht en uitstraling die Brussel al jaren uitoefent als dansstad. ", besluit Tom Bonte.

Het programma wordt aangekondigd in september 2017.

Het programma brengt meer dan twintig dansers en choreografen samen van tien verschillende
nationaliteiten die allemaal in Brussel wonen of werken. De grote namen uit de danswereld ruimen baan voor de jonge generatie, die in Berlijn zal laten zien dat de Brusselse scene niets aan de energie heeft ingeboet waar het sinds de jaren 80 om bekend staat. Bovendien zijn er geruchten dat Berlijnse en Brusselse artiesten er samen een ter plaatse uitgewerkt project gaan brengen

Artistieke & culturele sector Diversiteit

Nieuws

Museum Night Fever laat de temperatuur stijgen in 27 Brusselse musea (zaterdag 3 maart)

Voor de 11e keer op rij is Museum Night Fever het uitgelezen moment om de Brusselse musea te (her-)ontdekken in een totaal nieuwe context – vergeet het traditionele museumbezoek op zondagmiddag. Van 19u tot 2u ’s nachts (één uur langer dan de vorige edities!) openen niet minder dan 27 musea. De uitdaging? De bezoekers ervan overtuigen dat musea nog altijd relevant en hedendaags zijn, ook voor een publiek dat doorgaans niet (meer) in de musea te vinden is.
Artistieke & culturele sector Publiekswerking
Nieuws

Globe Aroma, gezamenlijk standpunt van de Brusselse netwerken en culturele federaties

Zoals jullie allen wellicht gezien en gehoord hebben, vond er een brutale politie-actie plaats vorige vrijdag 9 februari bij Globe Aroma - open kunstenhuis voor en door nieuwkomers. Deze actie leidde tot de arrestatie van 7 personen. Deze inval riep veel verontwaardiging op en de reacties uit de culturele sector bleven niet uit. De Brusselse netwerken en culturele federaties - RAB/BKO, Brusselse Museumraad, la Concertation-Action Culturelle Bruxelles, oKo, en ACC (Association des Centres Culturels) - hebben een gezamenlijk standpunt (PDF-versie hier >>>) geformuleerd ten aanzien van de Franstalige, federale en Brusselse regering. Dit standpunt wordt vandaag nog verzonden en is bewust en direct geïnspireerd op het standpunt (beschikbaar hier >>>) dat oKo (Overleg Kunstenorganisaties) verstuurde naar de Vlaamse regering. 
Artistieke & culturele sector Beleid Diversiteit
Persbericht

Cultureel samenwerkingsakkoord Cultuur Culture | Samenwerking groeit: 160.000 euro voor 22 culturele projecten tussen Vlamingen en Franstaligen

In 2014 sloten de Vlaamse en Franstalige Gemeenschap een cultureel akkoord. Onder impuls van Minister Gatz en Minister Greoli werd in een goede geest van samenwerkingsfederalisme uitvoering aan het akkoord gegeven. Het leidt ertoe dat er binnen het federale België meer overleg is over belangrijke dossiers als het kunstenaarsstatuut of cultuurcommunicatie in Brussel, en moedigen de Ministers tegelijk ook samenwerking en uitwisseling in de sector zelf aan. Voor de derde maal selecteren de Ministers uit een resem aanvragen 22 sterke culturele projecten die kennis, publiek en aanbod uitwisselen over de taalgrens.
Samenwerking