Nieuws

BRUSSELS 2030 | Overzicht

In 2016 kondigde Rudi Vervoort, Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, officieel aan dat hij een Brusselse kandidatuur wilde indienen om de culturele hoofdstad van Europa te worden in 2030. De voorbije jaren werden er verschillende concretere stappen ondernomen om de Brusselse kandidatuur voor te bereiden. Wij vatten ze samen in een kort overzicht.


Wat eraan vooraf ging

Ondertussen gaat er al een kleine geschiedenis vooraf aan de Brusselse kandidatuur om de culturele hoofdstad van Europa te worden in 2030. Hieronder geven we je een klein overzicht met enkele eerdere stappen in het traject:

  • Mei 2021: Publicatie visietekst opdrachthouders

In mei dit jaar stelden Hadja Lahbib en Jan Goossens de eerste grote lijnen van hun visie op het project voor. Meer lezen >>>

  • Februari 2021: Hadja Lahbib en Jan Goossens aangesteld 

Na de oproep tot kandidaturen in oktober heeft de Brusselse regering op 11 februari 2021 Hadja Lahbib en Jan Goossens aangesteld om de kandidatuur van Brussel als Culturele Hoofdstad van Europa uit te werken en te verdedigen. Meer lezen >>>

  • April 2019: Consultatieverslag RAB/BKO, Brussels Museums & La Concertation - Action Culturelle Bruxelloise

Minister-president van het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest Rudi Vervoort vroeg een platform van Brusselse culturele netwerken om een consultatieronde te doen bij de Brusselse artistieke en culturele spelers. Daarbij moesten zij polsen naar de uitdagingen van een mogelijke Brusselse kandidatuur om culturele hoofdstad van Europa te worden in 2030. Het representatieve platform bestond uit Réseau des arts à Bruxelles (RAB), Brussels Kunstenoverleg (BKO), Brussels Museums en La Concertation (Action Culturelle Bruxelloise). Meer lezen >>>

  • November 2017: Brussel zoekt partnersteden als culturele hoofdstad 2030

Tijdens een parlementaire zitting gaf de Minister-President van het Brussels Gewest, Rudi Vervoort, meer informatie gegeven over de kandidatuur van Brussel als Europese culturele hoofdstad in 2030. Meer lezen >>>

  • 2016: Aankondiging kandidatuur

Op maandag 18 januari 2016 organiseerden het Brussels Kunstenoverleg (BKO) en Réseau des Arts à Bruxelles (RAB), de Brusselse Museumraad (BMR), Cultuurcentrum Brussel (CCB) en de Concertation des centres culturels bruxellois (CCCB) voor de derde keer hun gezamenlijke nieuwjaarsdrink de Nouvel An, in het Théâtre National. Voorafgaand aan de receptie hebben de netwerken het woord gegeven aan verschillende sprekers vanuit zowel de culturele sector als het beleid om hun ervaringen te delen omtrent samenwerking over sector-, taal- en disciplinegrenzen heen. Meer lezen >>>

Volgende stap: ontmoeting met de opdrachthouders

Samen met haar partners Brussels Museums, La Concertation - Action Culturelle Bruxelloise en N22 Brusselse Gemeenschapscentra organiseert RAB/BKO op maandag 11 oktober een ontmoeting met Hadja Lahbib en Jan Goossens, de opdrachthouders van de Brusselse kandidatuur om Culturele Hoofdstad van Europa te worden. Noteer ! Meer lezen >>>

Artistieke & culturele sector Beleid Samenwerking Stadsontwikkeling Toerisme

Nieuws

Plannen voor culturele pool Manchester krijgen vorm

Het Brusselse bureau BC Architects is gekozen om tussen nu en eind 2025 de transformatie van de culturele en artistieke pool Manchester te leiden en tot een goed einde te brengen. Brussels minister-president Rudi Vervoort, Molenbeeks burgemeester Catherine Moureaux en directeur van de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) Gilles Delforge stelden het toekomstige project voor.
Artistieke & culturele sector Culturele infrastructuur Stadsontwikkeling
Nieuws

BHG | Persbericht | Behoud van de Brusselse beperkingsmaatregelen

Het Overlegcomité van 20 augustus 2021 besliste een einde te stellen aan meerdere maatregelen bedoeld om besmettingen met het coronavirus te voorkomen. Gezien de epidemiologische situatie en de evolutie van de vaccinatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest oordeelde de Brusselse Regering al vóór het Overlegcomité dat een aantal vooropgestelde versoepelingen niet mogelijk was op het Brussels grondgebied.
Artistieke & culturele sector Covid-19