Nieuws

Brussel 2030 | Visietekst

Met Brussel 2030 wil het Brusselse Gewest zich kandidaat stellen als culturele hoofdstad van Europa in 2030Hadja Lahbib en Jan Goossens, de opdrachthouders voor het project, publiceerden zopas de eerste grote lijnen van hun plannen.


Na de oproep tot kandidaturen in oktober heeft de Brusselse regering op 11 februari 2021 Hadja Lahbib en Jan Goossens aangesteld om de kandidatuur van Brussel als Culturele Hoofdstad van Europa uit te werken en te verdedigen. Zij stellen nu de eerste grote lijnen van hun visie op het project voor.

Wat eraan voorafging

Eind 2016 kondigde Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, officieel aan dat hij een Brusselse kandidatuur wil indienen om de culturele hoofdstad van Europa te worden in 2030. Om na te gaan of er genoeg draagvlak voor een dergelijke kandidatuur is in de Brusselse kunsten- en cultuursector gaf de minister-president de opdracht om een consultatietraject uit te voeren aan een platform dat de Brusselse culturele netwerken verenigt - zijnde Réseau des arts à Bruxelles (RAB)Brussels Kunstenoverleg (BKO)Brussels Museums en La Concertation (Action Culturelle Bruxelloise)

Een woordje van de opdrachthouders

In deze tijden waarin de toekomst onzekerder lijkt dan ooit, waarin kunst en cultuur worden gedegradeerd tot ‘niet-essentieel’ en op gevaarlijke wijze uit ons dagelijks leven verdwijnen, zodat we emotioneel en spiritueel fragiel worden: in zulke tijden heeft het iets opwindends en bevrijdends om onze blik te richten op een horizon van tien jaren.

Zo wordt de crisis die we vandaag doormaken, met zijn groeiende sociale ongelijkheden en zijn wankele democratie die in vraag wordt gesteld, een geheel van beproevingen die we kunnen omvormen tot een renaissance. De pandemie verplicht ons om onze tekortkomingen scherp onder ogen te zien. De realiteit die ze in de verf zet, bestond al lang. Alle burgers, zeker onze jonge mensen, hebben nu de kans om de contouren ervan te herdefiniëren, met kunstenaars als barometers en met de cultuur als drijvende kracht. We kunnen allemaal samen de toekomst schrijven van een culturele hoofdstad die we bouwen vanaf morgen, die schittert in het hart van Europa, met een bruisende diversiteit, en als centrum van creativiteit.

Brussel als een artistiek, cultureel en democratisch laboratorium waar de ecologische en sociale transitie vorm krijgen. Brussel als een lanceerplatform voor nieuwe vormen van burgerparticipatie. Misschien lijkt het ambitieus, maar het is vooral een noodzakelijk antwoord op de culturele, democratische en ecologische uitdagingen van morgen.

Deze ambitie zal ons leiden. We zien de volgende jaren als een periode van reflectie en overleg over uiteenlopende thema’s zoals kunst en cultuur, samenleven, diversiteit, duurzaamheid, communicatie en stadsplanning. Al weten we nog niet welke vorm die zullen krijgen, we willen graag vanaf 2022 onze eerste activiteiten ontplooien.

Hieronder kan u de eerste grote lijnen van onze plannen ontdekken. Wij zullen de volgende maanden contact met u opnemen en voorzien dit jaar ook nog enkele transversale overlegmomenten. Maar u kan ons uiteraard ook ten allen tijde aanspreken met vragen en suggesties.

Hadja Lahbib en Jan Goossens, opdrachthouders Brussel 2030

Meer lezen 

Artistieke & culturele sector Beleid Samenwerking Stadsontwikkeling