Lidmaatschap

BKO | Action Scénique | Nieuw lid

Action Scénique produceert, promoot en verspreidt de voorstellingen van choreografen Nada Gambier, Etienne Guilloteau en Claire Croizé. De vzw ondersteunt hun onderzoek en biedt een professionele en stabiele context waarin de drie artistieke oeuvres van deze kunstenaars zich verder kunnen ontwikkelen op een continue en duurzame manier.

Action Scénique werd in 2008 opgericht met de maatschappelijke zetel in Antwerpen. De drie kunstenaars wonen echter al meer dan 15 jaar in Brussel, sinds hun afstuderen aan PARTS, en het kantoor van het gezelschap bevindt zich ook al enkele jaren hier. In 2015 werd de maatschappelijke zetel officieel overgeheveld naar de Koolmijnenkaai in Molenbeek. 

www.actionscenique.be

Nieuws

RAB/BKO | Nieuw: een Slack om informele uitwisseling tussen de leden aan te moedigen

Meer dan ooit proberen we de informele uitwisseling tussen onze leden zo goed mogelijk te faciliteren. Om die reden lanceren we exclusief voor de leden van RAB/BKO een Slack: een virtuele ruimte waar er informeel gereflecteerd en gediscussieerd kan worden, waar leden aankondigingen en suggesties kunnen doen en ervaringen kunnen delen met de rest van het netwerk.
Artistieke & culturele sector Communicatie Samenwerking