Nieuws

BHG | Vierde ronde financiële steun voor cultuursector

Ben je een cultuurwerker die werkt met tijdelijke contracten? Dan kom je misschien opnieuw in aanmerking voor een eenmalige financiële steun van maximum 3.000 euro.

[UPDATE: de deadline voor deze premie is ondertussen verlopen.].


De Brusselse cultuursector werd zwaar getroffen door de coronacrisis en om de sector te ondersteunen kent het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de vierde keer een uitzonderlijke, eenmalige en individuele financiële steun toe aan cultuurwerkers met tijdelijke contracten.

In de praktijk kan elke Brusselse cultuurwerker die aan de voorwaarden voldoet maximaal de volgende financiële steun genieten:

 • 3.000 euro voor de cultuurwerker die in de periode tussen 1 juli en 31 december 2021 inkomsten heeft ontvangen voor een maximumbedrag van 4.500 euro netto;
 • 2.250 euro voor de cultuurwerker die in de periode tussen 1 juli en 31 december 2021 inkomsten heeft ontvangen voor een maximumbedrag van 6.000 euro netto;
 • 1.500 euro voor de cultuurwerker die in de periode tussen 1 juli en 31 december 2021 inkomsten heeft ontvangen voor een maximumbedrag van 8.000 euro netto.

Dit bedrag wordt vrijgesteld van belastingen.

De analyse van de bestanden zal voornamelijk gebeuren in chronologische volgorde (volgens het moment waarop de bestanden werden ingediend) tijdens de geplande periode (02 mei tot 27 mei 2022). De steun wordt verleend totdat het aan de maatregel toegewezen budget dit toelaat.

Wat zijn de voorwaarden?

Om recht te hebben op de financiële steun, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. Gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of er tussen 1 juli en 31 december 2021 gedomicilieerd geweest zijn;
 2. Geen beroepsinkomsten en/of vervangingsinkomsten van meer dan 8.000 euro netto hebben ontvangen in de periode van 1 juli en 31 december 2021;
 3. In de periode tussen 1 januari 2019 en 30 juni 2021 gewerkt hebben als professional in de culturele en audiovisuele sectoren onder de paritaire comités 227, 303, 304 en 329 of met een contract als uitzendkracht met code 046, 495 of 015 in het paritair comité 200 of 322, of als natuurlijk persoon bezoldigde prestaties hebben verricht bij een ION van type B die een opdracht van openbare dienstverlening van culturele aard uitvoert en waarvan de uitzendovereenkomst de code 046, 495 of 015 vermeldt.

Je komt niet in aanmerking voor deze financiële steun als:

 • je tussen 1 juli en 31 december 2021 gebruik hebt gemaakt van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen;
 • je enkel prestaties hebt geleverd in het kader van de kleinevergoedingsregeling (kunstenaarskaart).
 • je hebt genoten van de beroepsherinschakeling van werknemers uit de artistieke en culturele sector als gevolg van de gezondheidscrisis toegekend door het Waalse Gewest.

Denk je dat je in aanmerking komt?

Raadpleeg onze infofiche om na te gaan of je aan de voorwaarden voldoet om de financiële steun te ontvangen.

Hoe en wanneer een aanvraag indienen?

Denk je dat je aan de voorwaarden voldoet om recht te hebben op deze financiële steun? Een aanvraag indienen kan via het online aanvraagformulierEen aanvraag indienen kan vanaf 2 mei en ten laatste tot 27 mei 2022. Aanvragen die worden ingediend na 27 mei 2022 zullen niet meer aanvaard worden.

Voeg de volgende documenten toe aan je aanvraag:

 1. Een verblijfsbewijs, als je niet bij Actiris bent ingeschreven.
 2. Het bewijs van een bezoldigde prestatie in een van de culturele en audiovisuele activiteitensectoren onder het paritair comité 227, 303, 304 of 329, of met een contract als uitzendkracht met code 046, 495 of 015 in het paritair comité 200 of 322, of het bewijs dat je als natuurlijk persoon bezoldigde prestaties hebt verricht bij een ION van type B (de Koninklijke Muntschouwburg, het Nationaal Orkest van België en BOZAR) die een opdracht van openbare dienstverlening van culturele aard uitvoert en waarvan de uitzendovereenkomst de code 046, 495 of 015 vermeldt, in de periode 1 januari 2019 en 30 juni 2021. Het paritair comité en het ontvangen nettobedrag moeten op dit document vermeld staan.

Je vindt al je officiële documenten zoals je verblijfsbewijs terug in je digitaal loket van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op IRISbox.

All information in English about this exceptional support can be found in this document.
You can complete the online application form in English

Artistieke & culturele sector Covid-19

Enquête

ULB | Enquête | Digi-Tales of Inclusivity - Bevindingen en vooruitzichten over de culturele sector in Brussel

Een groep masterstudenten in Cultureel Management van de ULB heeft een enquête gelanceerd om de Brusselse culturele sector te bevragen over de strategieën voor het verzamelen en beheren van bestaande en nieuwe digitale publieksgegevens. Daarbij willen ze ook voorbeelden van goede praktijken en aanbevelingen voor culturele organisaties geven. Deze enquête is ontworpen als een meerkeuzevragenlijst die 15 minuten van uw tijd vergt. Deadline: 14/02.
Artistieke & culturele sector Communicatie Culturele infrastructuur