Nieuws

BHG | Derde ronde coronapremies

De Brusselse regering maakt nieuwe middelen vrij voor het herstel van de ondernemingen die het zwaarst zijn getroffen door de crisis. Ze organiseert met name een derde ronde in de coronapremie voor cultuurwerkers en -organisaties.


We nemen hieronder delen uit de officiële persberichten over. Lees de integrale persberichten hier:

Gelet op het aanhoudende verbod op culturele en recreatieve activiteiten wil het gewest ondersteuning bieden aan de cultuurwerkers die inkomensverlies hebben geleden en nog steeds lijden als gevolg van uitblijvende, geannuleerde of uitgestelde evenementen wegens COVID-19 en die geen aanspraak kunnen maken op tijdelijke werkloosheid of op het overbruggingsrecht. Het voorwerp van onderhavig besluit is de toekenning van een uitzonderlijke steun van maximaal 3.000 euro per persoon om een deel van de fundamentele behoeften van deze personen te dekken en de werkgelegenheid in Brussel te steunen.

De uitzonderlijke steun is voorbehouden aan de uitzendkrachten uit de culturele sector die deze steun aanvragen en die aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerd zijn;
  • bezoldigde prestaties hebben verricht onder een artiestencontract bij een operator die afhangt van de paritaire comités 227, 303, 304, 329, evenals 200 en 322 en met een contract voor uitzendarbeid die de code "046", "495" of "015" vermeldt, of prestaties hebben verricht bij het Nationaal Orkest van België, het Paleis voor Schone Kunsten (Bozar) of de Koninklijke Muntschouwburg tijdens de 24 maanden voorafgaand aan 1 januari 2021;
  • in de periode tussen 1 januari 2021 en 30 juni 2021 geen beroepsinkomsten of vervangingsinkomsten, en in het bijzonder geen overbruggingsrecht of tijdelijke werkloosheid, in het kader van COVID-19 hebben ontvangen of geen beroepsinkomsten en/of vervangingsinkomsten hebben ontvangen die boven de armoedegrens liggen.

 Het bedrag van de steun wordt bepaald op basis van de eventuele door de cultuurwerkers ontvangen inkomsten en komt overeen met:

  • een bedrag van 3.000 euro indien de uitzendkracht uit de culturele sector tussen 1 januari 2021 en 30 juni 2021 inkomsten uit een beroepsactiviteit of vervangingsinkomsten heeft genoten voor een maximumbedrag van 4.500 euro netto;
  • een bedrag van 2.250 euro indien de uitzendkracht uit de culturele sector tussen 1 januari 2021 en 30 juni 2021 inkomsten uit een beroepsactiviteit of vervangingsinkomsten heeft genoten voor een maximumbedrag van 6.000 euro netto;
  • een bedrag van 1.500 euro indien de uitzendkracht uit de culturele sector tussen 1 januari 2021 en 30 juni 2021 inkomsten uit een beroepsactiviteit of vervangingsinkomsten heeft genoten voor een maximumbedrag van 8.000 euro netto.

Ter wille van de efficiëntie is de procedure voor de toekenning van de steun beperkt tot het indienen van een aanvraag uiterlijk op 3 oktober 2021 via een online door Actiris ter beschikking gesteld formulier, waarop deze laatste de steun tegen 30 november 2021 zal vereffenen. Er zal prioriteit worden gegeven aan een volledig elektronische procedure om een zo snel mogelijke verwerking van de dossiers te kunnen garanderen.

Het formulier is momenteel nog niet beschikbaar op de website van Actiris; we voegen het hier toe van zodra dat wel het geval is.

Artistieke & culturele sector Beleid Covid-19

Nieuws

Plannen voor culturele pool Manchester krijgen vorm

Het Brusselse bureau BC Architects is gekozen om tussen nu en eind 2025 de transformatie van de culturele en artistieke pool Manchester te leiden en tot een goed einde te brengen. Brussels minister-president Rudi Vervoort, Molenbeeks burgemeester Catherine Moureaux en directeur van de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) Gilles Delforge stelden het toekomstige project voor.
Artistieke & culturele sector Culturele infrastructuur Stadsontwikkeling
Nieuws

BHG | Persbericht | Behoud van de Brusselse beperkingsmaatregelen

Het Overlegcomité van 20 augustus 2021 besliste een einde te stellen aan meerdere maatregelen bedoeld om besmettingen met het coronavirus te voorkomen. Gezien de epidemiologische situatie en de evolutie van de vaccinatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest oordeelde de Brusselse Regering al vóór het Overlegcomité dat een aantal vooropgestelde versoepelingen niet mogelijk was op het Brussels grondgebied.
Artistieke & culturele sector Covid-19