Nieuws

BAH VOYONS! vzw wordt lid van RAB

Dit item bestaat niet in deze taal

Tijdens de vergadering van 7 mei 2019 keurde de Raad van Bestuur van RAB de toetreding goed van BahVoyons! vzw. We verwelkomen hen bij het netwerk!


BahVoyons!

BahVoyons! is een vzw die opgericht werd in 2010. De organisatie heeft als doel om de cultuur in al haar diversiteit en al haar vormen te verspreiden en te promoten.

[Tekst in het Frans]

A l’origine, la plus grande partie de leur activité se concentre dans le secteur de la diffusion audiovisuelle et de l’éducation à l’image. Leurs différents dispositifs soutiennent tout particulièrement la diffusion d’œuvres indépendantes peu visibles, comme le documentaire belge avec l'espace de diffusion alternatif ScreenBox et le court métrage avec le CinéSoupe. En marge des circuits de distribution commerciaux, ces formats sont malheureusement trop peu diffusés, alors qu'ils bouillonnent de créativité. L'asbl cherche donc à leur offrir une place dans nos programmations et à leur donner l'occasion de dévoiler leurs atouts. 

Ils souhaitent avant tout favoriser la rencontre et l'échange, entre les créateurs et le public bien sûr, mais aussi entre les spectateurs eux-mêmes. Par ailleurs, par leur principe d’itinérance, leurs projets contribuent à leur manière à l’accessibilité de programmes culturels de qualité : en se déplaçant jusqu’à elles, leurs projections permettent aux populations isolées, n’ayant pas ou peu accès à ce type de propositions, de profiter de programmations de qualité avec accompagnement. Plus particulièrement, ils proposent avec le programme CinéSoupe des formules éducatives et ludiques spécialement adaptées au jeune public.

Même si l’audiovisuel s’avère être le domaine développé principalement par Bah Voyons! depuis sa création, la promotion de l’art et de la culture en général et la volonté de faciliter son accès au plus grand nombre restent l’intention première de l’asbl. C’est pourquoi, après avoir été contacté par l’association lilloise Kilti, l’asbl élargit ses activités en avril 2015 avec le développement d’un projet de panier culturel: le panier KILTI

Petit frère du panier de fruits et légumes bio, Kilti est une plate-forme de diffusion alternative pour promouvoir la culture locale: un panier culturel trimestriel qui rassemble des œuvres artistiques et culturelles locales aux formats variés et à destination d’un large public, distribué lors de soirées festives où se rencontrent opérateurs culturels, artistes et publics bruxellois. 

Artistieke & culturele sector

Nieuws

Veranderingen bij het RAB-team

De samenstelling van het team verandert bij Réseau des Arts à Bruxelles, met het vertrek van Margaux Bernard, die sinds januari 2018 werkzaam is. Zij werpt zich in een nieuw cultureel avontuur als communicatieverantwoordelijke bij Court-Circuit. We wensen haar het beste toe in haar nieuwe functie! Hierdoor komt haar positie vrij, naast de nieuwe vacature 'Evenementen en Administratie' die gelanceerd werd om het volledige RAB/BKO-team te versterken. In de overgangsperiode zal de website daardoor wat minder vaak geüpdatet worden. Dank voor uw begrip!
Artistieke & culturele sector Tewerkstelling
Nieuws

Het UBO-register: wat moet u weten voor uw vzw?

De Belgische antiwitwaswet van 18 september 2017 zet de vierde Europese antiwitwasrichtlijn om in Belgisch recht. Ze verplicht vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen om toereikende, accurate en actuele informatie over hun uiteindelijke begunstigden (Ultimate Beneficial Owners of UBO’s) in te winnen en bij te houden. Bestuurders, zaakvoerders, … hebben nog tot 30 september 2019 de tijd om de gegevens over de uiteindelijke begunstigden elektronisch naar het UBO-register te sturen. 
Nieuws

ENGAGEMENT | Meer dan vijftig dossiers over machtsmisbruik in de kunsten ingediend

Korte contracten, freelancewerk en een sector met overwegend veel mannen aan de top. Het zijn ingrediënten die de kunstwereld kwetsbaar maken voor machtsmisbruik. In de nasleep van de wereldwijde MeToo-beweging richtte de Brusselse danser en kunsthistorica Ilse Ghekiere daarom ENGAGEMENT op. BRUZZ sprak haar over de organisatie, die sinds de oprichting meer dan vijftig dossiers behandelde.
Artistieke & culturele sector
Nieuws

Hogere eindejaarspremie en betaalde opleidingen voor freelancers

Dankzij een Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA) tussen de sociale partners en de minister van Cultuur heeft iedereen die in de podiumkunsten- en muzieksector werkt vanaf 2019 recht op een eindejaarspremie. Bovendien komen er middelen vrij voor het terugdringen van de onbetaalde werktijd van freelancers. Met die verwezenlijkingen willen de sociale partners in de sector de precaire omstandigheden van veel kunstenaars en kunstwerkers aanpakken. Dat meldt overleg Kunstenorganisaties (oKo).
Artistieke & culturele sector Beleid