Nieuws

Aula Magna | Carte blanche | Samen een Brussels volk bouwen

Hoewel Brussel dezelfde problemen kent als de andere West-Europese grootsteden, lijkt de stad als enige te leiden onder een institutionele handicap... In een artikel van Aula Magna presenteren de auteurs van het boek Demain Bruxsels: une vision pour libérer notre ville hun analyse van de Brusselse situatie en doen ze hervormingsvoorstellen.

Het idee achter het artikel is dat de "huidige Brusselse visie", die ten grondslag ligt aan vele Brusselse instellingen, de Brusselaars verdeelt in twee "stammen", elk met zijn eigen netwerken, media, culturele instellingen en politieke partijen die gedeeld worden met een van de aangrenzende regio's. Vanuit deze visie wordt er verwacht dat Brusselaars zich aan het een of het ander zullen aanpassen. Maar de demografische aardverschuiving die sinds begin 2000 plaatsvindt, verpulverde de aannemelijkheid van deze visie: de Brusselse bevolking is erg divers en vloeibaar, een institutionele tweedeling van Brusselaars lijkt dus steeds verder verwijderd van de werkelijkheid. Het alternatief? Samen een Brussels volk bouwen.

Daarom lijkt het vandaag belangrijk onze instellingen om te buigen en een dynamiek te versterken die Brusselaars van alle achtergronden bij elkaar brengt, en onze stad in staat te stellen om beter het hoofd te bieden aan de uitdagingen waarvoor zij staat.

In het artikel houdt dit bijvoorbeeld in dat de Brusselse gemeenten worden samengevoegd tot één gemeente die samenvalt met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met een Burgemeester-President, een OCMW, een politiemacht, een scholengemeenschap en een stadhuis voor alle Brusselaars. Nog een voorstel: dat het regionale stemrecht uitgebreid wordt tot de gehele bevolking van de stadsregio, om af te komen van het kader van de twee afzonderlijke kiescolleges en zo meertalige lijsten mogelijk te maken, de vorming van echte Brusselse partijen te bevorderen en elke regionale minister verantwoording af te laten leggen aan de gehele bevolking. Nog volgens het artikel moet de stadsregio ook worden belast met de uitoefening van communautaire bevoegdheden op zijn grondgebied, met name de leerplicht, zodat het de Brusselse studenten vaardigheden kan bieden, en dan vooral taalvaardigheden.

Deze institutionele hervormingen zijn essentieel om de handicap van verouderde structuren weg te nemen. 

Vergeet niet dat in de aanloop naar de federale verkiezingen van 2007 tienduizend Brusselaars een oproep ondertekenden met de titel: "Nous existons! Wij bestaan! We exist!". In de loop van het proces bracht de Staten-Generaal van Brussel honderden onderzoekers en actoren bij elkaar om een stand van zaken op te stellen en de contouren te trekken van een nieuw project voor Brussel. Waarom niet opnieuw beginnen en iedere dag een beetje beter bouwen aan de mensen die de stad Brussel nodig heeft?

Meer lezen [FR]: Construire ensemble le peuple de bruxelles, Aula Magna, plus.lesoir.be, 22/01/19 (Le Soir Plus) >>>


Op 4 februari wordt er een evenement georganiseerd >>> in la Tentation voor de boekvoorstelling van "Demain Bruxsels : une vision pour libérer notre ville", een rapport met positieve aanbevelingen voor de toekomst van een futuristische, kosmopolitische stad genaamd Bruxsels.


* De auteurs : Eric Corijn, Alain Deneef, Myriam Gérard, Henri Goldman, Michel Hubert, Alain Maskens, Yvan Vandenbergh, Philippe Van Parijs en Fatima Zibouh.

2030 Beleid