Nieuws

ASTRAC en ACC | Lancering verklarende video over 'culturele rechten'

ACC en ASTRAC, de twee Franstalige netwerken van culturele centra, waagden zich aan een video waarin ze culturele rechten uitleggen aan een breed publiek in minder dan drie minuten.

Culturele rechten?
Hoewel ze steeds meer gebruikt worden in de cultuurpolitiek, blijven de culturele rechten nog vaak misbegrepen of onopgemerkt. Nochtans kunnen ze aan de basis liggen van een nieuw enthousiasme en een vergrootte legitimiteit van het cultureel werk. Culturele rechten maken het voor iedereen mogelijk om zijn of haar capaciteiten qua identiteit, perceptie, analyse, verbeelding en creatie te ontwikkelen. Net als de andere mensenrechten omvatten ze rechten en plichten die voor iedereen een waardig leven garanderen en die bijdragen aan een effectievere deelname aan de samenleving. Er werden al veel teksten geschreven over de definitie en de toepassing van culturele rechten, maar het concept verdient het om te worden verduidelijkt en voor iedereen toegankelijk te worden gemaakt!

Met die gedachte in het achterhoofd zijn ACC en ASTRAC op zoek gegaan naar een manier om de culturele rechten bij zoveel mogelijk mensen bekend te maken als deel van de mensenrechten. Als organisaties die de culturele centra vertegenwoordigen, wilden ze tegelijkertijd hun leden de kans geven om de uitoefening van die culturele rechten te verbeteren. Ter herinnering: het decreet van 21 november 2013 stelt deze rechten centraal in de missies van de culturele centra die worden gesteund door de Federatie Wallonië-Brussel - ze worden tegelijkertijd het referentiesysteem, het doel en de middelen van hun actie.

Bekijk de video [FR] >>>

Deze video over culturele rechten biedt iedereen de kans om het begrip 'culturele rechten' te ontdekken en te begrijpen, nu de term een momentum begint te genereren in de culturele sector. De video kan worden overgezet naar andere sectoren, waardoor veel spelers hun veldwerk met culturele rechten kunnen bekendmaken en benadrukken.

De video is vergelijkbaar met een vorige verklarende video van de netwerken, "Qu’est-ce qu’un Centre culturel", gepubliceerd in 2016, en met de kleine gids van de Culturele Centra van 2017 die net opnieuw is bijgewerkt en bijgewerkt. Dankzij de toegankleijke aanpak is het een nuttige aanvulling op hun Kiesmemorandum [FR] >>>

Artistieke & culturele sector Beleid Publiekswerking

Nieuws

RAB/BKO | Creatief met CHAOS créatif

"Hoe gaan de culturele organisaties in Brussel om met het institutionele en demografische patchwork?" Dat is de centrale vraag van Creatief met CHAOS créatif, een gloednieuwe publicatie van RAB/BKO. Op basis van een kwalitatief onderzoek, uitgevoerd tussen 2016 en 2018 onder zestien culturele en artistieke organisaties in Brussel, analyseren Leen De Spiegelaere en Sophie Alexandre de huidige situatie en doen ze een aantal aanbevelingen voor de culturele spelers en het beleid in de toekomst.
Artistieke & culturele sector Beleid
Nieuws

Veranderingen bij het RAB-team

De samenstelling van het team verandert bij Réseau des Arts à Bruxelles, met het vertrek van Margaux Bernard, die sinds januari 2018 werkzaam is. Zij werpt zich in een nieuw cultureel avontuur als communicatieverantwoordelijke bij Court-Circuit. We wensen haar het beste toe in haar nieuwe functie! Hierdoor komt haar positie vrij, naast de nieuwe vacature 'Evenementen en Administratie' die gelanceerd werd om het volledige RAB/BKO-team te versterken. In de overgangsperiode zal de website daardoor wat minder vaak geüpdatet worden. Dank voor uw begrip!
Artistieke & culturele sector Tewerkstelling
Nieuws

Het UBO-register: wat moet u weten voor uw vzw?

De Belgische antiwitwaswet van 18 september 2017 zet de vierde Europese antiwitwasrichtlijn om in Belgisch recht. Ze verplicht vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen om toereikende, accurate en actuele informatie over hun uiteindelijke begunstigden (Ultimate Beneficial Owners of UBO’s) in te winnen en bij te houden. Bestuurders, zaakvoerders, … hebben nog tot 30 september 2019 de tijd om de gegevens over de uiteindelijke begunstigden elektronisch naar het UBO-register te sturen. 
Nieuws

ENGAGEMENT | Meer dan vijftig dossiers over machtsmisbruik in de kunsten ingediend

Korte contracten, freelancewerk en een sector met overwegend veel mannen aan de top. Het zijn ingrediënten die de kunstwereld kwetsbaar maken voor machtsmisbruik. In de nasleep van de wereldwijde MeToo-beweging richtte de Brusselse danser en kunsthistorica Ilse Ghekiere daarom ENGAGEMENT op. BRUZZ sprak haar over de organisatie, die sinds de oprichting meer dan vijftig dossiers behandelde.
Artistieke & culturele sector