Nieuws

Amerikaans Theater | Persoverzicht

In het regeerakkoord van de Vlaamse Regering wordt de wil uitgedrukt om het Amerikaans Theater over te dragen van Federaal naar Vlaams niveau en het om te vormen tot een Vlaamse culturele pool. Daarbij zou de Ancienne Belgique optreden in een coördinerende rol. RAB/BKO verzamelt hier updates over de plannen.

Woord voor woord staat er in het nieuwe regeerakkoord (p. 173, onder "Cultuur"): 

We dringen bij de federale regering aan op de overdracht van het Amerikaans Theater voor de creatie van een nieuwe Vlaamse culturele pool. Dit moet leiden tot een theaterzaal met een capaciteit van 1.200 zitjes die het mogelijk moet maken om een aantal grotere dans-, theater-, en muziekproducties op rendabele wijze naar Brussel te halen. Tevens beogen we daarmee een broedplek voor jong artistiek talent waar ze kunnen creëren, leren en onderling uitwisselen. Na overdracht zal de coördinatie van dit project gebeuren door de Ancienne Belgique.

Bruzz wijst erop dat er in de vorige legislatuur al gesprekken liepen over de overdracht.

Persoverzicht

NL/

FR/

Artistieke & culturele sector Culturele infrastructuur