Nieuws

Cultureel Samenwerkingsakkoord | Geselecteerde projecten 2016

In 2015 gaven Ministers Sven Gatz en Joëlle Milquet voor het eerst een concrete invulling aan het Cultureel Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse en Franse Gemeenschap door de projectoproep Cultuur-culture te lanceren. De oproep wil culturele organisaties de weg doen vinden naar meer samenwerking over de taalgrens heen: uitwisseling stimuleren, leren van elkaars praktijken, elkaars aanbod en publiek leren kennen, co-producties opzetten. Uit 94 aanvragen werden 22 projecten geselecteerd die gesteund zullen worden.In 2012 werd het Cultureel samenwerkingsakkoord ondertekend door Joke Schauvliege en Fadila Laanan.

Pas in deze legislatuur kreeg het akkoord een concrete invulling. Op 26 oktober 2015 stelden Joëlle Milquet et Sven Gatz, Ministers van Cultuur van de Vlaamse en de Franse Gemeenschap, de invulling van het  Samenwerkingsakkoord voor in Flagey. Naast meer politiek overleg en een betere samenwerking tussen de twee administraties, lanceerden de Ministers ook de website Cultuur-Cultureen een eerste projectoproep. De oproep wil culturele organisaties de weg doen vinden naar meer samenwerking over de taalgrens heen: uitwisseling stimuleren, leren van elkaars praktijken, elkaars aanbod en publiek leren kennen, co-producties opzetten. Uit 94 aanvragen werden 22 projecten geselecteerd die gesteund zullen worden binnen het vooropgestelde budget van 160.000 euro. Onder die 44 partners zitten 10 Brusselse organisaties, waaronder heel wat leden van het BKO en RAB en een eigen project;

  • Belgium Bordelio Tour 2016 van VONK & zonen vzw en Les Midis de la Poésie 
  • Match in Bozar tussen Vlaamse en Waalse amateurkunstenaars
  • Belgian Beatbox Championship van Phatmark Collective en Alerte Urbaine
  • Tradition doesn't graduate, een samenwerking tussen KOMPLOT vzw en Master of Research in Art & Design, Sint-Lucas Antwerpen
  • Lastenboek Agenda.be door BKO en RAB

Bekijk hier het overzicht van alle geselecteerde projecten met een woordje uitleg. 

Beleid

Nieuws

RAB/BKO | Nieuw: een Slack om informele uitwisseling tussen de leden aan te moedigen

Meer dan ooit proberen we de informele uitwisseling tussen onze leden zo goed mogelijk te faciliteren. Om die reden lanceren we exclusief voor de leden van RAB/BKO een Slack: een virtuele ruimte waar er informeel gereflecteerd en gediscussieerd kan worden, waar leden aankondigingen en suggesties kunnen doen en ervaringen kunnen delen met de rest van het netwerk.
Artistieke & culturele sector Communicatie Samenwerking