Nieuws

Beëindiging van het bouwproject van het CIRK in Koekelberg

De ploeg van de Espace Catastrophe vernam vorige vrijdag de beslissing van de nieuwe gemeenteraad van Koekelberg, onder leiding van Ahmed Laaouej, om een einde te maken aan het CIRK, Centre International des Arts du Cirque, waarvan de eerste constructiefase normaal gezien in maart zou beginnen. Deze unaniem genomen beslissing maakt een einde aan een proces van lange adem dat van Brussel, vaak gezien als een "internationale hoofdstad van het circus", de referentie wilde maken: een aantrekkingspool in dienst van een volledige sector in volle bloei. Ter herinnering: het was op uitnodiging van de Gemeente Koekelberg, in 2011, dat het plan voor het bouwen van het CIRK er kwam. 

Context en doeleinden van het CIRK

Het project ontwikkelde een toonaangevende architecturale ambitie en beantwoordde aan de strengste energienormen. Alle administratieve, stedenbouwkundige en duurzaamheidserkenningen en er werd niets ingebracht tegen de ontwikkeling van het project in dit gebied. De eerste fase had al vorm moeten krijgen binnen enkele weken, in maart 2019. De tweede fase van het project, de bouw van de bureau's, de huisvesting en de repetitiestudio's, was nog niet gefinancierd, maar de betrokken partijen - de gemeente, de toezichthouders en Espace Catastrophe - deelden de bouw en de risico's die ermee gepaard gingen tot nu toe in twee fasen op.

Het doel was om een innoverend burgerproject te ontwikkelen: een Stad van de Circuskunsten, een leefplek, een werkplek, een plek van creatie, van ontmoeting en uitwisseling, een dynamische plek, open voor haar omgeving.

Daarnaast was er ook de ambitie om nieuwe perspectieven te bieden aan het publiek, via bewustmaking, bemiddeling en het verspreiden van informatie. Het creëren van samenwerkingen tussen een particulier publiek - scholen, buitenschoolse activiteiten, jongeren, enz. - en gezelschappen zou het mogelijk maken om bruggen te bouwen en de Koekelbergse bevolking te integreren in creatieve processen, of dat nu via het keuzevak "Circus" was in het Institut des Ursulines (waarvan de start gepland was voor september 2020), of met het cultureel centrum Archipel 19, met het associatieve weefsel, met de buurt en de buren, enz. Het ging erom betekenis te geven aan dit gebied waar de cultuur tot nu toe niet (of nauwelijks) haar plaats vond; om het publiek te ondersteunen, inclusief degenen die het verst van het culturele aanbod af staan, om innovatieve kunst te ontdekken - zowel Belgisch als internationaal - in unieke vormen en om door middel van voorstellingen en projecten een sterke en blijvende sociale band te creëren.

Het nieuwe college heeft dus beslist om de gemeentelijk begroting die tot nu toe voor de bouw van het CIRK gereserveerd was (ongeveer 1,8 miljoen euro min de bedragen die al geïnvesteerd zijn), terug te trekken, net als de twee bouwpercelen die voor het project bestemd waren en om alles toe te wijzen aan andere doeleinden. De beslissing is genomen met onmiddellijke ingang en lijkt onherroepelijk, maar deze ongelukkige fout betekent niet het einde van de activiteiten van Espace Catastrophe. Jammer genoeg volstaan hun vijf werkruimtes in de oude koelers van Sint-Gillis niet meer om de noden van het creëren, overbrengen en verspreiden van nieuwe circusvormen in te vullen.

Het team van Espace Catastrophe hoopt nu dat Ahmed Laaouej zijn regionale en federale partners zal blijven raadplegen om een samenhangend en duurzaam alternatief te vinden voor het bouwproject van het CIRK, in een context die moet worden uitgebreid. Ze hopen ook de institutionele samenwerkingen te kunnen verstevigen en de bedragen van de subsidies die tot nu toe aan het project zijn toegekend te behouden: de Beliris-subsidie, de subsidie van het stadsbeleid en de financieringsovereenkomst van het Fond St’Art pour la Culture. Een overleg met deze partners is gepland in de komende dagen.

Ze geven dus niet op en staan open voor nieuwe partners!
Contactgegevens zijn beschikbaar in het persbericht.


Persbericht

Het volledige persbericht van Espace Catastrophe lezen [FR] >>>

Artistieke & culturele sector Beleid Culturele infrastructuur Publiekswerking Stadsontwikkeling