Nieuws

#4 Covid-19 & de Brusselse kunsten- en cultuursector

Dit vierde persoverzicht rond Covid-19 en de Brusselse kunsten- en cultuursector verzamelt de ontwikkelingen in de zomer. Net als bij de vorige overzichten vind je hier de maatregelen op de verschillende bestuursniveau's, de acties op Europees niveau, alsook nuttige artikels en links rond de evolutie van de situatie en de gevolgen ervan voor de kunsten- en cultuursector.


[Meest recente aanpassing: 04/08/2020]

RAB/BKO is en blijft in nauw contact met visit.brussels en de Brusselse autoriteiten om jullie zo goed mogelijk te blijven informeren.

Laatste updates

Nationale Veiligheidsraad (NVR)

Tijdens de meest recente NVR (27 juli >>>) werden er geen versoepelingen meer aangekondigd; daarentegen zijn er nieuwe maatregelen bijgekomen die ook de culturele sector beïnvloeden. 

 • Publieke evenementen zijn beperkt tot een maximaal publieksaantal van 100 mensen binnenshuis en 200 mensen buitenshuis;
 • Tijdens die evenementen is het dragen van een mondmasker verplicht;
 • Telewerk wordt sterk aangeraden.

Meest recente steunmaatregelen

Nuttige links

NL/

KunstenpuntState of the Arts en rekto:verso organiseerden in mei  en juni iedere dinsdag een panelgesprek over de toekomst van de cultuur. Herbekijk de 'Tuesday Talks' hier.

Daarnaast opende Cultuurloket ook een hulplijn. Op 02 534 18 24 kun je zeven dagen op zeven terecht van 10u tot 18u voor juridische of zakelijke vragen omtrent de gevolgen van Covid-19.

FR/

EN/

Artikels en persoverzichten van RAB/BKO over Covid-19

Steunmaatregelen

OPGELET! RAB/BKO biedt hier een overzicht van de steunmaatregelen die momenteel nog beschikbaar zijn. Om ook de vorige fondsen en andere maatregelen terug te vinden kun je terecht bij persoverzichten #1, #2 en #3 op onze website.

FEDERAAL NIVEAU

Sociale bijdragen (als zelfstandige)

(Meer info hier)

 • Uitstel van betaling van sociale bijdragen naar volgend jaar (2021)
 • Geen verhogingen toegepast
  • Vermindering van sociale bijdragen
 • Bewijs lagere inkomsten door corona
  • Vrijstelling van sociale bijdragen
 • Geen opbouw van pensioen
  • Aanvraag via sociaal verzekeringsfonds

Werkgevers

(Meer info hier)

 • Uitstel van betaling van RSZ-bijdragen tot 15 december 2020
  • Minnelijk afbetalingsplan opstellen is ook mogelijk
 • Werknemers op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht
 • Vergoeding thuiswerk (meer info hier)
  • Maximale kostenvergoeding van € 129,48 
  • Geen sociale bijdragen of btw op verschuldigd

Belastingen

(Meer info hier)

Ondernemingen die hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, kunnen tot 31 december 2020 steunmaatregelen vragen aan de FOD Financiën.

 • Uitstel periodieke btw-aangiften
 • Uitstel betaling bedrijfsvoorheffing 
 • Uitstel betaling personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting of belasting niet-inwoners met 2 maanden

Overbruggingsrecht

(Meer info hier)

 • Zelfstandigen die hun activiteit tijdelijk of definitief (moeten) onderbreken kunnen een overbruggingsrecht aanvragen
 • Sinds mei 2020 mogen veel zelfstandigen opnieuw hun activiteit uitoefenen. Die zelfstandigen kunnen tijdens de maanden juni, juli en augustus een beroep doen op het nieuwe overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart. Wie nog niet kan heropstarten, kan tijdens de maanden juli en augustus 2020 in sommige situaties nog steeds in aanmerking komen voor het bestaande tijdelijk Corona-overbruggingsrecht, maar onder striktere voorwaarden
 • € 1.614,10 / € 1.291,69 per maand (max. 12 maanden)
 • Via sociaal verzekeringsfonds

Kredietverlening

(Meer info hier)

 • Akkoord tussen de federale overheid, de Nationale Bank van België en de banken
 • Uitstel van betaling van de aflossing van een lening tot 31 oktober 2020 zonder dossierkosten te moeten betalen
 • Verlenging van het uitstel mogelijk tot 31 december 2020
 • Extra fonds van € 50 miljard werd geïnvesteerd voor nieuwe kredieten

Visum en arbeidsvergunning

Tax Shelter

(Meer info hier)

 • Podiumkunsten: verlenging van de termijn van 24 maanden om uitgaven te doen met 6 maanden
 • Audiovisuele kunsten: verlenging van de termijn van 18 maanden (24 maanden bij animatie) om uitgaven te doen met 6 maanden

Ticketing

(Meer info hier)

 • Een organisator mag een tegoedbon geven in plaats van de terugbetaling van aangekochte tickets. Het evenement moet binnen de 2 jaar opnieuw worden georganiseerd op dezelfde of een nabije locatie
 • Als de klant het nieuwe evenement niet kan bijwonen, kan hij de terugbetaling vragen

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Premie Covid-19 voor de culturele en creatieve sector (deadline: 15/07/2020) 

(Mer info hier)

 • Eenmalige premie van 2000 euro;
 • Voorwaarden voor organisaties:
  • Moeten beschikken over minstens één exploitatiezetel op het Brusselse grondgebied;
  • Mogen maximaal 5 voltijdse krachten tewerkstellen;
  • Moeten een NACE-code uit deze lijst hebben;
  • Moeten inkomstenverlies hebben geleden door de coronacrisis;
  • De organisaties mogen vóór maart 2020 geen procedure tot faillissement of vereffening hebben opgestart;
  • Bovendien kan de premie niet gecumuleerd worden met andere steun die door een ander machtsniveau werd toegekend.
 • Directe aanvraag via Brussel Economie en Werkgelegenheid (deadline: 15/07) >>>

Fonds van vijf miljoen euro voor cultuurwerkers

(Meer info hier en hier)

 • Per persoon: maximaal 1.500 euro
  • 1.500 euro indien x tussen 13 maart 2020 en 31 mei 2020 inkomsten van minder dan 775 euro heeft ontvangen;
  • 1.000 euro indien x in diezelfde periode inkomsten van minder dan 1.550 euro heeft ontvangen;
  • 500 euro indien x in diezelfde periode inkomsten van minder dan 3.100 euro heeft ontvangen.
 • De aanvraag zal online moeten worden ingediend op de website van Actiristussen eind juli en 16 augustus.

Visit.brussels: steunfonds voor Brusselse b2c-evenementen (deadline: 11/09/2020)

(Meer info hier)

 • 1.500.000 euro totaalbudget, maximum 25.000 euro per exploitant)
  • Maximaal 10.000 euro voor evenementen met maximaal 200 personen
  • Maximaal 17.500 euro voor evenementen met maximaal 500 personen
  • Maximaal 25.000 euro voor evenementen met meer dan 500 personen
 • Om evenementen te helpen zich uit te rusten met beschermings-, hygiëne-, verkeers-, tel-, veiligheids- en contactloze oplossingen en/of andere oplossingen die hen in staat stellen de aanbevelingen/maatregelen/... toe te passen die de Veiligheidsraad aanbeveelt.

Visit.brussels: steunfonds voor investeringen in ‘touchless’ technologie (deadline: 11/09/2020)

(Meer info hier)

 • Totaalbudget van 500.000 euro; 10.000 euro per dossier
 • Om de ontwikkeling van digitale apparaten te stimuleren en de invoering van contactloze diensten in het kader van culturele en toeristische activiteiten te ondersteunen
 • Bedoeld voor musea, theaters, culturele centra, concertzalen, bioscopen, toeristische attracties en organisatoren van rondleidingen

Visit.brussels: steunfonds voor investeringen in gezondheid en veiligheid verbonden aan het label ‘Hygiëne & Veiligheid’ (deadline: 11/09/2020)

(Meer info hier)

 • Totaalbudget van 500.000 euro; maximaal 10.000 euro per dossier
 • Om de toeristische, culturele en erfgoedkundige attracties in Brussel te ondersteunen in de aanpassingen om te voldoen aan de veiligheidsnormen voor de gezondheid, zodat ze opnieuw bezoekers/klanten onder de best mogelijke voorwaarden kunnen verwelkomen
 • Bedoeld voor musea, theaters, culturele centra, concertzalen, bioscopen, toeristische attracties en organisatoren van rondleidingen

Visit.brussels: steunfonds voor congressen, meetings, b2b-evenementen (deadline: 30/09/2020)

(Meer info hier)

 • Totaalbudget van 2.000.000 euro; maximaal 50.000 euro per dossier
 • Het fonds heeft een viervoudige doelstelling:
  • Aanmoediging en uitbreiding van het aantal b2b-evenementen in Brussel wanneer de periode
   na de lockdown het toestaat, en evenementen binnen het Gewest houden in plaats van de deur open te zetten voor de organisatie ervan in een ander land of zelfs een andere Belgische stad. 
  • Financiële steun verlenen aan organisatoren die Brussel uitkiezen voor hun b2b-evenementen. 
  • Voorfinanciering van de Brusselse partners en leveranciers, met name de locaties waar deze evenementen plaatsvinden. 
  • De uitstraling van het Gewest en de proactiviteit op korte termijn bevorderen.
 • Bedoeld voor nationale en internationale verenigingen en federaties, ngo’s, stichtingen van openbaar belang, evenementenbureaus en particuliere bedrijven (het is de sponsor van het evenement die toegang heeft tot deze bijstand, niet de locatie waar het evenement plaatsvindt)

Visit.brussels: steunfonds voor investeringen in digitale technologie (deadline: 30/09/2020)

(Meer info hier)

 • Totaalbudget van 500.000 euro; maximaal 30.000 euro per dossier
 • Het fonds heeft een viervoudige doelstelling:
  • Het gebruik van de haalbare digitale technologieën voor evenementen en culturele activiteiten in Brussel veralgemenen; 
  • De creativiteit en de zoektocht naar digitale oplossingen stimuleren; 
  • De in punt 2 genoemde sectoren helpen om hun financiële middelen te diversifiëren; 
  • Het aantal aanbieders van duurzame digitale technologieoplossingen in het BHG uitbreiden, en de waaier aan oplossingen van de bestaande leveranciers uitbreiden. 
 • Bedoeld voor onder meer musea, theaters, concertzalen, culturele centra, concertzalen en bioscopen

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

Toegekende VGC-subsidies worden volledig uitbetaald in 2020

De Vlaamse Gemeenschapscommissie wil in deze uitzonderlijke omstandigheden maximaal inzetten op het behoud van het maatschappelijk netwerk. Ze wil activiteiten en werkingen blijvend ondersteunen. Daarom zal ze de toegekende subsidies in 2020 volledig (100 procent) blijven uitbetalen en geen rekening houden met verminderde resultaten wegens de impact van de coronacrisis. (Meer info hier)

STAD BRUSSEL

(Meer info hier)

Envelop van 150.000 euro voor creatieve projecten, bemiddeling, onderzoek of ontwikkeling

 • Verspreid over een twintigtal cultuurhuizen: elke 7.500 euro
 • Onmiddellijke steun aan creatieve beroepen in al hun verscheidenheid (artiesten, technici, professionelen uit de sector,…)

VLAAMSE GEMEENSCHAP

Cultuurcoronapremie (deadline: 31/08/2020)

Een forfaitaire subsidie van maximaal 1.500 euro voor de kwetsbare kernspelers in het Vlaamse culturele ecosysteem die momenteel niet kunnen genieten van de verschillende federale en/of regionale compensatiemaatregelen, maar toch schade hebben geleden door de coronacrisis. Aanvragen kan vanaf 17 juli tot 31 augustus 2020. (Meer info hier)

FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES

Subsidies

(Meer info hier [FR])

 • Afwijkende regels voor het besteden van subsidies in de coronacrisis
 • Voor 31 december 2020 aangifte doen

Audiovisuele sector

(Meer info hier [FR])

 • Voorschotten moeten niet terugbetaald worden
 • Verlenging van termijnen

Noodlening voor cashflow

(Meer info hier [FR])

 • Bestemd voor culturele en creatieve ondernemingen
 • Met een periode van 6 maanden
 • Lening tussen de € 20.000 tot € 100.000 tegen een vast tarief van 2 % interesten

COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE (COCOF)

Fonds van 1.200.000 euro voor culturele spelers (deadline: 15/07/2020)

(Meer info hier)

 • Uitzonderlijke subsidie van 4.000 euro
 • Dekking tot 2.000 euro aan diverse uitgaven die gewoonlijk worden gedekt door de inkomsten die als gevolg van de crisis niet worden geïnd.  
 • Dekking van maximaal 2.000 euro aan kosten in verband met de hervatting of het onderhoud van de activiteiten tijdens de inperkingsperiode. 
 • In de praktijk: dien een aanvraag in via dit formulier vóór 15/07/2020 >>> 
 • Behoud van structurele subsidies voor alle sectoren en van projectsubsidies voor evenementen, projecten en/of activiteiten die normaal gesproken tussen 1 maart en 30 april 2020 hadden moeten plaatsvinden en die zijn uitgesteld. Een verzoek om extra subsidies kan in overweging worden genomen als het uitstel tot extra kosten leidt.

Europees niveau

Leden van het Europees Parlement stemden op 17 april over een resolutie om de EU aan te sporen om de sector te steunen. (Meer info hier, lees de resolutie hier)

Onder impuls van de Unie werd er een nieuw platform opgericht, Creatives Unite, als Europese verzamelplaats voor culturele initiatieven rond covid-19.

Op vrijdag 10 juli werd er in het Europees Parlement gediscussieerd over de toekomst van de sector na de crisis in dit debat.

KEA European Affairs publiceerde onlangs in opdracht van de Raad van Europa een eerste stand van zaken over de economische impact van de crisis op de cultuursector. Vind de publicatie [EN] hier >>>

Persoverzicht

NL/

FR/

 • Lees de Franstalige artikels van deze periode hier >>>

Artistieke & culturele sector Culturele infrastructuur Publiekswerking Toerisme Covid-19

Nieuws

#4 Covid-19 & de Brusselse kunsten- en cultuursector

Dit vierde persoverzicht rond Covid-19 en de Brusselse kunsten- en cultuursector verzamelt de ontwikkelingen in de zomer. Net als bij de vorige overzichten vind je hier de maatregelen op de verschillende bestuursniveau's, de acties op Europees niveau, alsook nuttige artikels en links rond de evolutie van de situatie en de gevolgen ervan voor de kunsten- en cultuursector.
Artistieke & culturele sector Culturele infrastructuur Publiekswerking Toerisme Covid-19