Nieuws

#4 Covid-19 & de Brusselse kunsten- en cultuursector

Dit vierde persoverzicht rond Covid-19 en de Brusselse kunsten- en cultuursector verzamelt de ontwikkelingen in de zomer. Net als bij de vorige overzichten vind je hier de maatregelen op de verschillende bestuursniveau's, de acties op Europees niveau, alsook nuttige artikels en links rond de evolutie van de situatie en de gevolgen ervan voor de kunsten- en cultuursector.


[Meest recente aanpassing: 14/09/2020]

RAB/BKO is en blijft in nauw contact met visit.brussels en de Brusselse autoriteiten om jullie zo goed mogelijk te blijven informeren.

Laatste updates

Nationale Veiligheidsraad (NVR)

Tijdens de meest recente NVR (20 augustus >>>) werden er versoepelingen aangekondigd voor de culturele sector;

Het aantal toegelaten toeschouwers voor culturele evenementen wordt opnieuw verdubbeld, naar 200 mensen binnen en 400 in openlucht. Vanaf september zouden wel uitzonderingen op die aantallen mogelijk zijn. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de burgemeesters. De sector vroeg dat de absolute bezoekersaantallen verdwenen, maar daaraan werd geen gehoor gegeven. 

Op 1 en 8 september werd het basisprotocol cultuur vernieuwd. Voornaamste wijzigingen zijn de invoer van kleurencodes en het terugbrengen van de noodzakelijke afstand bij culturele evenementen tot één meter (bij afwezigheid van vaste stoelen) of tot één stoel tussen elke persoon of bubbel (in infrastructuur met vaste stoelen).Vanaf 8 september hoeven er geen rijen meer opengelaten worden. Zolang het Ministerieel Besluit van kracht is blijven mondmaskers verplicht, ook als er 1,5 meter afstand tussen 'bubbels' is.

Nuttige links

NL/

KunstenpuntState of the Arts en rekto:verso organiseerden in mei  en juni iedere dinsdag een panelgesprek over de toekomst van de cultuur. Herbekijk de 'Tuesday Talks' hier.

Daarnaast opende Cultuurloket ook een hulplijn. Op 02 534 18 24 kun je zeven dagen op zeven terecht van 10u tot 18u voor juridische of zakelijke vragen omtrent de gevolgen van Covid-19.

FR/

EN/

Artikels en persoverzichten van RAB/BKO over Covid-19

Steunmaatregelen

OPGELET! RAB/BKO biedt hier een overzicht van de steunmaatregelen die momenteel nog beschikbaar zijn. Om ook de vorige fondsen en andere maatregelen terug te vinden kun je terecht bij persoverzichten #1, #2 en #3 op onze website.

FEDERAAL NIVEAU

Sociale bijdragen (als zelfstandige)

(Meer info hier)

 • Uitstel van betaling van sociale bijdragen naar volgend jaar (2021)
 • Geen verhogingen toegepast
  • Vermindering van sociale bijdragen
 • Bewijs lagere inkomsten door corona
  • Vrijstelling van sociale bijdragen
 • Geen opbouw van pensioen
  • Aanvraag via sociaal verzekeringsfonds

Werkgevers

(Meer info hier)

 • Uitstel van betaling van RSZ-bijdragen tot 15 december 2020
  • Minnelijk afbetalingsplan opstellen is ook mogelijk
 • Werknemers op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht
 • Vergoeding thuiswerk (meer info hier)
  • Maximale kostenvergoeding van € 129,48 
  • Geen sociale bijdragen of btw op verschuldigd

Belastingen

(Meer info hier)

Ondernemingen die hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, kunnen tot 31 december 2020 steunmaatregelen vragen aan de FOD Financiën.

 • Uitstel periodieke btw-aangiften
 • Uitstel betaling bedrijfsvoorheffing 
 • Uitstel betaling personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting of belasting niet-inwoners met 2 maanden

Overbruggingsrecht

(Meer info hier)

 • Zelfstandigen die hun activiteit tijdelijk of definitief (moeten) onderbreken kunnen een overbruggingsrecht aanvragen
 • Sinds mei 2020 mogen veel zelfstandigen opnieuw hun activiteit uitoefenen. Die zelfstandigen kunnen tijdens de maanden juni, juli en augustus een beroep doen op het nieuwe overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart. Wie nog niet kan heropstarten, kan tijdens de maanden juli en augustus 2020 in sommige situaties nog steeds in aanmerking komen voor het bestaande tijdelijk Corona-overbruggingsrecht, maar onder striktere voorwaarden
 • € 1.614,10 / € 1.291,69 per maand (max. 12 maanden)
 • Via sociaal verzekeringsfonds

Kredietverlening

(Meer info hier)

 • Akkoord tussen de federale overheid, de Nationale Bank van België en de banken
 • Uitstel van betaling van de aflossing van een lening tot 31 oktober 2020 zonder dossierkosten te moeten betalen
 • Verlenging van het uitstel mogelijk tot 31 december 2020
 • Extra fonds van € 50 miljard werd geïnvesteerd voor nieuwe kredieten

Visum en arbeidsvergunning

Tax Shelter

(Meer info hier)

 • Podiumkunsten: verlenging van de termijn van 24 maanden om uitgaven te doen met 6 maanden
 • Audiovisuele kunsten: verlenging van de termijn van 18 maanden (24 maanden bij animatie) om uitgaven te doen met 6 maanden

Ticketing

(Meer info hier)

 • Een organisator mag een tegoedbon geven in plaats van de terugbetaling van aangekochte tickets. Het evenement moet binnen de 2 jaar opnieuw worden georganiseerd op dezelfde of een nabije locatie
 • Als de klant het nieuwe evenement niet kan bijwonen, kan hij de terugbetaling vragen

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Elke vrijdag organiseert visit.brussels van 10u tot 11u een Q&A

Visit.brussels: steunfonds voor Brusselse b2c-evenementen (deadline: 30/10/2020)

(Meer info hier)

 • 1.500.000 euro totaalbudget, maximum 25.000 euro per exploitant)
  • Maximaal 10.000 euro voor evenementen met maximaal 200 personen
  • Maximaal 17.500 euro voor evenementen met maximaal 500 personen
  • Maximaal 25.000 euro voor evenementen met meer dan 500 personen
 • Om evenementen te helpen zich uit te rusten met beschermings-, hygiëne-, verkeers-, tel-, veiligheids- en contactloze oplossingen en/of andere oplossingen die hen in staat stellen de aanbevelingen/maatregelen/... toe te passen die de Veiligheidsraad aanbeveelt.

Visit.brussels: steunfonds voor investeringen in ‘touchless’ technologie (deadline: 30/10/2020)

(Meer info hier)

 • Totaalbudget van 500.000 euro; 10.000 euro per dossier
 • Om de ontwikkeling van digitale apparaten te stimuleren en de invoering van contactloze diensten in het kader van culturele en toeristische activiteiten te ondersteunen
 • Bedoeld voor musea, theaters, culturele centra, concertzalen, bioscopen, toeristische attracties en organisatoren van rondleidingen

Visit.brussels: steunfonds voor investeringen in gezondheid en veiligheid verbonden aan het label ‘Hygiëne & Veiligheid’ (deadline: 30/10/2020)

(Meer info hier)

 • Totaalbudget van 500.000 euro; maximaal 10.000 euro per dossier
 • Om de toeristische, culturele en erfgoedkundige attracties in Brussel te ondersteunen in de aanpassingen om te voldoen aan de veiligheidsnormen voor de gezondheid, zodat ze opnieuw bezoekers/klanten onder de best mogelijke voorwaarden kunnen verwelkomen
 • Bedoeld voor musea, theaters, culturele centra, concertzalen, bioscopen, toeristische attracties en organisatoren van rondleidingen

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

Toegekende VGC-subsidies worden volledig uitbetaald in 2020

De Vlaamse Gemeenschapscommissie wil in deze uitzonderlijke omstandigheden maximaal inzetten op het behoud van het maatschappelijk netwerk. Ze wil activiteiten en werkingen blijvend ondersteunen. Daarom zal ze de toegekende subsidies in 2020 volledig (100 procent) blijven uitbetalen en geen rekening houden met verminderde resultaten wegens de impact van de coronacrisis. (Meer info hier)

STAD BRUSSEL

(Meer info hier)

Envelop van 150.000 euro voor creatieve projecten, bemiddeling, onderzoek of ontwikkeling

 • Verspreid over een twintigtal cultuurhuizen: elke 7.500 euro
 • Onmiddellijke steun aan creatieve beroepen in al hun verscheidenheid (artiesten, technici, professionelen uit de sector,…)

FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES

Subsidies

(Meer info hier [FR])

 • Afwijkende regels voor het besteden van subsidies in de coronacrisis
 • Voor 31 december 2020 aangifte doen

Audiovisuele sector

(Meer info hier [FR])

 • Voorschotten moeten niet terugbetaald worden
 • Verlenging van termijnen

Noodlening voor cashflow

(Meer info hier [FR])

 • Bestemd voor culturele en creatieve ondernemingen
 • Met een periode van 6 maanden
 • Lening tussen de € 20.000 tot € 100.000 tegen een vast tarief van 2 % interesten

COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE (COCOF)

Noodfonds voor culturele spelers (deadline: 06/09/2020)

(Meer info hier)

 • Uitzonderlijke subsidie
  • Uitzonderlijke subsidie van 4.000 euro
  • Dekking tot 2.000 euro aan diverse uitgaven die gewoonlijk worden gedekt door de inkomsten die als gevolg van de crisis niet worden geïnd.  
  • Dekking van maximaal 2.000 euro aan kosten in verband met de hervatting of het onderhoud van de activiteiten tijdens de inperkingsperiode. 
 • Voorwaarden zijn o.a.
  • Al vóór 2020 een vzw-structuur hebben
  • Gezeteld zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • Gesubsidieerd zijn door de COCOF Culture in 2019 of een subsidie ontvangen hebben van de COCOF-Cultuur in 2020 
  • Maximaal 50% van de leden van de raad van bestuur wordt door een overheidsinstantie benoemd
  • In de afgelopen 12 maanden ten minste een halftijdse in dienst hebben gehad of ten minste 5 artistieke voorstellingen hebben gemaakt 
  • Geen subsidies te combineren
  • De activiteiten niet stilgelegd hebben
 • In de praktijk: dien een aanvraag in via dit formulier vóór 06/09/2020 (23u59) >>> 

Europees niveau

Leden van het Europees Parlement stemden op 17 april over een resolutie om de EU aan te sporen om de sector te steunen. (Meer info hier, lees de resolutie hier)

Onder impuls van de Unie werd er een nieuw platform opgericht, Creatives Unite, als Europese verzamelplaats voor culturele initiatieven rond covid-19.

Op vrijdag 10 juli werd er in het Europees Parlement gediscussieerd over de toekomst van de sector na de crisis in dit debat.

KEA European Affairs publiceerde onlangs in opdracht van de Raad van Europa een eerste stand van zaken over de economische impact van de crisis op de cultuursector. Vind de publicatie [EN] hier >>>

Persoverzicht

NL/

FR/

 • Lees de Franstalige artikels van deze periode hier >>>

Artistieke & culturele sector Culturele infrastructuur Publiekswerking Toerisme Covid-19