25 maart 2016 | Bericht van de Minister-President Rudi Vervoort

Enkele dagen na de aanslagen in Zaventem en Maalbeek station stuurt Minister-President Rudi Vervoort een boodschap van positiviteit en solidariteit uit. 


Bericht van Minister-President Rudi Vervoort Drie dagen na de aanslagen in Zaventem en Brussel blijven de emoties sterk, niet alleen in heel België maar wereldwijd. Alle onschuldige slachtoffers die door deze misdaden zo onrechtvaardig aan het leven zijn ontrukt, zijn permanent aanwezig in het handelen van de Brusselse Regering. Tientallen families beginnen aan een bijzonder pijnlijk rouwproces. 316 mensen liggen nog in ziekenhuizen verspreid over het hele land. De Regering deelt in hun pijn en gaat door in de hoop dat zoveel als mogelijk gewonden hun dagelijkse activiteit ten volle kunnen hervatten.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering wenst eens te meer hulde te brengen aan de snelle, aanhoudende en nauwkeurige mobilisatie van alle hulpdiensten van het land. De grote efficiëntie van hun optreden is de kroon op het werk dat al die jaren is geleverd om noodsituaties voor te bereiden, in dienst van iedereen. Het Gewest wenst ook de aandacht te vestigen op het voorbeeldige gedrag van de bevolking. De spontane golf van solidariteit die dinsdag onmiddellijk op gang kwam is hartverwarmend, want ze bewijst op de meest edele wijze dat de weerzinwekkende doelstellingen die enkele perverse individuen zich hebben gesteld, niet zijn bereikt. Als antwoord op deze verwerpelijke aanslagen keren de Belgen dat zelfgekozen isolement collectief de rug toe en reiken de hand aan hun medeburgers om steun en troost te verlenen. Brussel is niet gekraakt onder het gewicht van deze schok. Brussel heeft het hoofd hoog gehouden en er alles aan gedaan om verder te gaan met dat waarin het zo sterk is : leven. Als in deze bijzonder dramatische omstandigheden iedereen zijn taak vervult, kan het dagelijks leven in de hoofdstad opnieuw hernemen.

Ook de verlaging van het dreigingsniveau naar 3 door het OCAD – gevalideerd door de Nationale Veiligheidsraad – is een stap in de richting van een normalisering van het leven in België. Sinds 25 maart is het volledige busnet van de MIVB opnieuw in exploitatie. Op het tram-, premetro- en metronet zijn 38 lijnen open van 07u tot 19u. Het is de bedoeling om in nauw overleg met de bevoegde overheden zo spoedig mogelijk en onder optimale veiligheidsvoorwaarden de normale exploitatie van het net te hervatten.

Op een paar uitgestelde vertoningen na hebben alle Brusselse gelegenheden de deuren opnieuw geopend voor het publiek. Het trauma als gevolg van deze weerzinwekkende daden is groot. Er is “voor” en “na”, daar kan niemand omheen. Maar Brussel houdt zich sterk. Het Gewest bewijst zijn sterkte en zijn rijkdom. Het is nog steeds dat gastvrije gebied waar het goed is om leven. Daar zorgen zijn burgers voor. De hele Regering bewondert en dankt de burgers van het Gewest voor de wijze waarop zij met dit kostbare en onwrikbare gegeven omgaan.

Beleid

Nieuws

RAB/BKO | Nieuw: een Slack om informele uitwisseling tussen de leden aan te moedigen

Meer dan ooit proberen we de informele uitwisseling tussen onze leden zo goed mogelijk te faciliteren. Om die reden lanceren we exclusief voor de leden van RAB/BKO een Slack: een virtuele ruimte waar er informeel gereflecteerd en gediscussieerd kan worden, waar leden aankondigingen en suggesties kunnen doen en ervaringen kunnen delen met de rest van het netwerk.
Artistieke & culturele sector Communicatie Samenwerking