Lid worden?

Toetredingsvoorwaarden tot RAB/BKO

Om lid te worden van RAB/BKO, moet men: 

 • een rechtspersoon zijn; 
 • zijn maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben (BHG);
 • professioneel artistiek werk ontwikkelen, presenteren en/of ondersteunen in het BHG; 
 • een band hebben met:
  • de Vlaamse Gemeenschapscommissie
  • de Fédération Wallonie-Bruxelles
  • de Vlaamse Gemeenschap
  • de COCOF
  • het BHG
  • de federale overheid
  • en/of een gemeente van het BHG
 • de statuten en reglementen van de vereniging zonder voorbehoud naleven

De aanvraag moet worden aanvaard door het bestuursorgaan van RAB/BKO met een gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Lidmaatschapsaanvragen kunnen worden gestuurd naar Arnaud de Schaetzen (arnaud@rabbko.be). 

Jaarlijkse financiële bijdrage 

De leden van RAB/BKO betalen een jaarlijkse bijdrage die berekend wordt op basis van de subsidies die zij voor het lopende boekjaar ontvangen, volgens vooraf bepaalde trappen. Het betreft uitsluitend terugkerende subsidies die voor het lopende boekjaar zijn toegekend door één of meerdere van de hierboven genoemde instanties.

Projectsubsidies en werkgelegenheidssteun (bv GECO of Maribel) komen niet in aanmerking.

Bedragen van de financiële participatie in 2023

 1. Terugkerende subsidies van 1 € > 50 000 €: 50 €
 2. 50 001 € > 125 000 €: 125 €
 3. de 125 001 € > 250 000 €: 235 €
 4. de 250 001 € > 500 000 €: 450 €
 5. de 500 001 € > 1 000 000 €: 650 €
 6. de 1 000 001 € > 3 000 000 €: 900 €
 7. > 3 000 000 €: 1 400 €