Documentatie

Working in the Arts | Hervormingsvoorstel Technische Werkgroep

Op basis van de input van het participatietraject Working in the Arts en 15 samenkomsten van de technische werkgroep georganiseerd tussen 27 april en 17 juni 2021, werkten de moderatoren samen met de sector een hervormingsvoorstel uit voor de Commissie Kunstenaars, de werkloosheidsregels van het ‘kunstenaarsstatuut’ en de kleine vergoedingsregeling. 


Het voorstel is slechts het vertrekpunt om te komen tot een hervorming die wordt gedragen door de sociale partners en de federale regering. Deze nota bevat hervormingsvoorstellen op een strategisch niveau. Bij het operationaliseren van deze voorstellen zal opnieuw het advies van de sector worden gevraagd. Het hervormingsvoorstel houdt rekening met de verschillende standpunten ingenomen op het participatieplatform Working in the Arts en gevalideerd tijdens intense debatten binnen de technische werkgroep. Het voorstel weerspiegelt dan ook niet het persoonlijk standpunt van leden van de technische werkgroep of van de betrokken administraties en kabinetten. 

De regering vroeg aan de technische werkgroep om een voorstel uit te werken voor "een modernisering van de sociale bescherming die het bestaande ‘kunstenaarsstatuut’ verbetert door te voorzien in: 

  • Sociale zekerheidsregels die beter zijn aangepast aan de situatie en noden van de cultuurwerker; 
  • Een versterking van de artistieke praktijk; 
  • Solidariteit met en in de sector; 

Om te komen tot voorstellen die beantwoorden aan de noden van cultuurwerkers in alle fases van artistieke en technische loopbaan en in alle stadia van het creatieve en uitvoerende proces is er nood aan een gecoördineerde aanpak van de sociale bescherming van de betrokken cultuurwerkers."

Om het veld een stem te geven, lanceerde de federale regering het participatieve platform Working in the Arts. Het platform, dat werd georganiseerd in de vorm van een online forum en gerichte debatten over de vakgebieden, landstalen en regio's heen, zette verschillende concretere werkvergaderingen in gang. Op initiatief van RAB/BKO, State of the Arts en HIROS & Kunstenwerkplaats vzw, werd er ook in Brussel een online sessie georganiseerd die de gelegenheid gaf om getuigenissen, ervaringen en suggesties in verband met het kunstenaarsstatuut te verzamelen.

Hervormingsvoorstel

Op basis van deze bijdragen heeft een technische werkgroep een concreet hervormingsvoorstel uitgewerkt om aan de behoeften van het veld tegemoet te komen. Het voorstel bestaat uit drie delen:

  1. Hervorming van de Commissie Kunstenaars tot Kunstwerkcommissie;
  2. Hervorming Regels in de werkloosheid;
  3. Hervorming kleine vergoedingsregeling.

Reacties uit de sector

We verzamelen hieronder reacties uit het veld op het voorstel:

Artistieke & culturele sector Tewerkstelling