Documentatie

Vlaamse Regering | Strategische Visienota Kunsten

Op vrijdag 27 maart keurde de Vlaamse regering de strategische visienota van Vlaams Minister van Cultuur Jambon goed. In deze nota legt de minister zijn strategische visie voor de Kunsten vast.

Visienota en bijlagen

De visienota wordt onder meer vergezeld door de landschapstekening die Kunstenpunt maakte.

Kerninstellingen

Meest opvallende verandering daarbij is de gedeeltelijke herstructurering van het kunstenveld die de minister voorstelt. Momenteel bestaat het Vlaamse kunstenveld uit drie lagen:

  1. de zeven Kunstinstellingen
  2. de structureel gesubsidieerde organisaties - in de visienota het 'Brede Veld' genoemd; 
  3. de kunstenaars en organisaties die van projectsubsidies afhankelijk zijn - in de visienota noemt de minister dit de 'Dynamische Ruimte'.

Aan die lagen voegt de minister nu een vierde categorie toe: de Kerninstellingen, die tussen de Kunstinstellingen en het 'Brede Veld' in terecht komen. "Deze Kerninstellingen krijgen vanaf de volgende erkenningsperiode een subsidieperspectief dat verder reikt dan de vijfjarige subsidie binnen het Brede Veld," klinkt het in de nota. 

"Daarbij wordt onder andere de structuur van het veld deels vertimmerd. Nu bestaat die uit drie lagen: helemaal bovenaan staan de zeven Kunstinstellingen, zoals deSingel, de Vooruit en de Ancienne Belgique; in het midden bevinden zich structureel gesubsidieerde instellingen en organisaties die om de vijf jaar een nieuw dossier moeten indienen, wat Jambon het ‘Brede Veld’ noemt; onderaan zijn er de kunstenaars en kleine organisaties die per project worden ondersteund – de ‘Dynamische Ruimte’, in de nieuwe nota. Het is op die laag dat Jambon ruim 60 procent wil besparen, al belooft hij in zijn visienota “een relevant percentage” van het totale Kunstenbudget hiervoor te vrijwaren. Concrete cijfers geeft hij niet."
Bron: Ewoud Ceulemans, "Jan Jambon wil kunstenveld vertimmeren met nieuwe visienota", De Morgen, 27/03/2020. (enkel voor abonnees)

Subsidieronde december 2020 een jaar uitgesteld 

Om de aanpassingen aan het Kunstendecreet door te voeren en voldoende ruimte te voorzien voor overleg en reflectie, zal de subsidieronde van 1 december 2020 met maximaal een jaar uitgesteld worden.

Eerste reacties

“Dat er in de visienota zoveel aandacht is voor landschapszorg, spreiding, de positie van de kunstenaars en fair practices toont aan dat de minister geluisterd heeft naar de sector”, zegt Leen Laconte, directeur van Overleg Kunstenorganisaties (oKo). Maar daar voegt ze ook aan toe dat er geen concrete cijfers vermeld worden in de visienota terwijl een duidelijk zicht op de budgettering - zeker nu, tijdens de coronacrisis - van groot belang is voor de sector. Bovendien wijst ze ook op de onduidelijkheid rond de nieuwe categorie van de Kerninstellingen:

“Zowel de finaliteit van als de criteria voor die categorie zijn onduidelijk. De meerwaarde ervan is, zeker binnen de bestaande budgettaire kaders, nog niet helder. Die kerninstellingen zullen werken met beheersovereenkomsten. Dat leidt ertoe dat een deel van het kunstenveld meer aangestuurd wordt.”
Leen Laconte, oKo

Hieronder verzamelen we zowel krantenartikels als eerste reacties op de visienota. Dit overzicht wordt verder aangepast naarmate er reacties bijkomen.


Persoverzicht

NL/

FR/

Artistieke & culturele sector Beleid