Documentatie

Vlaamse overheid | Conceptnota: Doorgroeien in cultuur

Op 19 juli 2013 keurde de Vlaamse Regering de conceptnota Cultuureducatie 'Doorgroeien in cultuur' goed. Deze nota zet een strategisch beleidskader uit voor cultuureducatie voor volwassenen. Ze geeft een toelichting bij de huidige beleidsvisie en doelstellingen. Tegelijk zet ze enkele lopende of toekomstige acties en initiatieven die daartoe bijdragen, in de kijker.


Op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege en Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Pascal Smet keurde de Vlaamse Regering op 19 juli 2013 de conceptnota Cultuureducatie 'Doorgroeien in cultuur' goed.

Deze nota zet een strategisch beleidskader uit voor cultuureducatie voor volwassenen (18-plussers). Ze geeft een toelichting bij de huidige beleidsvisie en doelstellingen. Tegelijk zet ze enkele lopende of toekomstige acties en initiatieven die daartoe bijdragen, in de kijker.
'Doorgroeien in cultuur' is een strongGroeien in cultuur' en vertrekt dus net als de vorige nota van de behoefte aan meer overkoepelend beleid inzake cultuureducatie, ditmaal voor 18-plussers.

'Doorgroeien in cultuur' zet een strategisch beleidskader uit voor cultuureducatie voor volwassenen met als kernvraag: hoe kunnen we 18-plussers aanspreken om tijdens verschillende levensfasen en in verschillende levensdomeinen 'door te groeien' in cultuur? Vertrekkende van de huidige beleidsvisie en doelstellingen, zet de nota lopende of toekomstige acties en initiatieven in de kijker. Leren over en door cultuur gebeurt altijd en overal: thuis aan tafel, tijdens een uitstap, terwijl je tv kijkt of surft op het internet... Deze conceptnota focust op die initiatieven waar mensen in hun vrije tijd doelbewust kiezen om te leren: bv. een cursus, een opleiding, een educatieve workshop of rondleiding… De raakvlakken tussen Cultuur, Onderwijs en Jeugd blijven het uitgangspunt. Verbindingen leggen tussen de verschillende soorten leeromgevingen (een volkshogeschool, een academie voor deeltijds kunstonderwijs, een vereniging, een kunsten- of erfgoedorganisatie, een amateurgezelschap…) staat daarbij voorop. Met het oog daarop was al voorzien in afstemming op beleidsniveau. In deze nota willen de ministers dat concretiseren.

Download de nota 'Doorgroeien in cultuur' hier >>>

Beleid