Documentatie

Visit.brussels | Meld de uitstelling of annulatie van je evenementen via agenda.brussels

Via agenda.brussels stelde visit.brussels een agenda op die de belangrijkste evenementen in de tweede helft van 2020 (van juli tot december) samenbrengt, om zo de professionals uit de evenementensector te helpen.


Deze (onvolledige) lijst is bedoeld om de verzadiging van evenementen in de tweede helft van 2020 te voorkomen. Ze zal worden bijgewerkt in functie van toekomstige regeringsbeslissingen over (het opheffen van) de quarantaine.

Met het oog op een geleidelijke hervatting van de culturele activiteiten willen we ons ervan verzekeren dat jullie programmering op https://backoffice.agenda.be/nl/user/login bijgewerkt is, om verwarring en onnodige verplaatsingen te vermijden.

Jullie kunnen:

  • de datums aan te passen: stel de heropeningsdatum van je instelling in als startdatum van de lopende evenementen
  • alle activiteiten die niet meer actueel zijn, te verwijderen
  • de events online in te voeren door het vakje ‘online’ aan te vinken ter hoogte van de plaats
  • alle toekomstige events in te voeren
Artistieke & culturele sector Communicatie Publiekswerking Covid-19