Documentatie

VI.BE | Aanbevelingen voor een duurzaam muziekbeleid

VI.BE voerde een onderzoek naar de noden van muzikanten, dj’s en producers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in opdracht van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). De resultaten van dit onderzoek dienen te inspireren tot een duurzaam muziekbeleid waar artiesten maar ook het bredere muzieklandschap de vruchten van kunnen plukken en waarmee Brussel zich verder kan ontwikkelen als muziekstad. 


Het onderzoek werd geïnitieerd door VGC en formuleert opportuniteiten voor alle overheden met een bevoegdheid in Brussel. Hiervoor werd samengewerkt met Sara Dziri, zelf Brusselse artiest, als procesbegeleider. 

VI.BE, het steunpunt voor artiesten en de muzieksector, werkt sinds 2018 actief rond lokaal muziekbeleid. Met de Popraden werden de noden van artiesten al in meer dan 60 gemeenten en steden in kaart gebracht om vervolgens samen met deze gemeenten werk te maken van een duurzame ondersteuning voor de lokale muziekscene. Na Antwerpen is Brussel de tweede grootstad waar VI.BE dergelijk onderzoek uitvoert. Gemeenten en steden die inzetten op een muziekbeleid worden sinds 2021 verenigd in het Netwerk Muziekgemeenten, dat halfjaarlijks samenkomt met de steun van VVSG.

De meertaligheid, schaal en unieke samenstelling van Brussel vroeg om een aangepaste methodiek. Er werd gekozen voor een traject bestaande uit 3 fases. De eerste fase van het onderzoek bestond uit twaalf diepte-interviews met diverse sleutelfiguren. Deze gesprekken dienden als een temperatuurmeting, waarmee we eerste signalen wilden ontvangen en diverse scenes, noden, bezorgdheden en opportuniteiten wilden ontdekken. Hiermee legden we de basis voor fase 2 en 3 van het onderzoek: een grootschalige online bevraging van artiesten en een stakeholdersdag waarbij we via een participatieve brainstorm concrete aanbevelingen voor Brussel als gezonde muziekstad wilden uitwerken. 

Het rapport bestaat uit vier onderdelen: de drie fases van het onderzoek en afsluitend een blik op de rollen die het beleid kan opnemen, waar nodig in samenwerking met de sector. Op basis van de resultaten van het onderzoek worden in dit rapport (deel 3 en deel 4) concrete aanbevelingen geformuleerd voor een Brussels muziekbeleid.

Lees het onderzoek [pdf] >>>