Documentatie

VGC | Bespreking input VGC voor Visienota Cultuur Sven Gatz

Op 1 april werd in de Commissie voor Cultuur, Jeugd en Sport van de Raad van de VGC de input van de VGC voor de Visienota van Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz besproken. Collegelid Pascal Smet werd er geïnterpelleerd door Annemie Maes (Groen), Paul Delva (CD&V) en Cieltje Van Achter (N-VA), leden van de commissie.
Het volledige verslag van deze vergadering en de bijdrage van de VGC aan de visienota kan je onderaan deze pagina downloaden.

Over de verschuiving van het cultuurbeleid naar het Brussels niveau, zoals verschenen is op brusselnieuws.be, zegt Smet het volgende:

Het artikel op Brusselnieuws waarop de vraag werd gebaseerd, heeft een wat misleidende titel. Wij pleiten niet voor een verschuiving van bevoegdheden, maar voor een soort Brusselalliantie om van deze stad een stad bij uitstek te maken van en voor de kunsten. Een pleidooi voor samenwerking, maar uiteraard met respect voor ieders bevoegdheden. Dat wij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest daarin als een partner naar voren schuiven, is vrij logisch want kunst en cultuur spelen een belangrijke rol spelen op het vlak van citymarketing, imago van Brussel en toerisme, en zijn dus belangrijke economische actoren voor de ontwikkeling van dit stadsgewest. Bovendien worden via de ‘imago van Brussel’-portefeuille al heel wat instellingen of initiatieven ondersteund. Het is niet zo dat wij gepleit hebben dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of de GGC bevoegd zou worden. We hebben gezegd dat er een partnerschap met alle overheden, met inbegrip van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet komen. [...]
We vinden wel dat de Vlaamse Gemeenschap de lead moet blijven nemen in het subsidiëren van de Nederlandstalige kunstensector. Dit trekken we niet in twijfel. Dit moet gebeuren op een niveau dat hen in staat stelt de kwaliteit en de uitstraling te geven die van hen ambassadeurs van Vlaanderen maken. We hadden eigenlijk een pleidooi klaar voor de erkenning van o.a. Kaai als Vlaamse kunstinstelling, maar werden wat in snelheid genomen. [...]
Uiteraard dragen wij de Beursschouwburg, Parts, Bronks, Wiels en noem maar op een warm hart toe. Zij ademen Brussel, en zijn onmisbaar. De geciteerde organisaties zijn diegene met een profiel en een cv dat de toets van de criteria als Vlaamse kunstinstelling en de evaluatie van de internationale commissie kansrijk zouden doorstaan.
Er zit ook een opportunistisch kantje aan die vraag, want achter de vraag naar een solide subsidie vanuit Vlaanderen, schuilt inderdaad de nood aan meer investeringen in wat ik denk dat in alle bescheidenheid een geschikte rol kan zijn voor de VGC in dat Brusselse kunstenlandschap:
o Het creëren van werkplekken voor artistieke creatie;
o Kunsteducatie als verbinding tussen cultuur en onderwijs;
o Artistieke creatie als vehikel voor sociale mobiliteit;
o Opsporen en ondersteunen van artistiek talent door hen een rugzakje te geven (trajectsubsidies) of door alternatieve vormen van artistiek management te ondersteunen.
Over al deze domeinen zou ik bovendien graag een samenwerkingsprotocol afsluiten met minister Lanaan. Een cultureel akkoord waar momenteel aan gewerkt wordt.
Er moet een structuur opgezet worden door de federale overheid zelf. Dat kan in principe met een KB. Het is dus evident dat, als we dat willen doen, de federale overheid een initiatief moet nemen en dat alles in partnerschap moet gebeuren. Ik vind het echter ook vrij normaal dat het de deelstaten zijn die hiervoor eerst een draagvlak creëren. Het is normaal dat er een koepel gecreëerd moet worden. In Berlijn bestaat dit concept ook al.
Erg concreet is dit vandaag nog niet, laat staan technisch en juridisch uitgewerkt. Als er een politiek draagvlak voor is, dan kunnen juristen met de nodige expertise aan het werk gezet worden.

Beleid