Documentatie

VGC | Aanbevelingen voor de visienota van de Vlaamse Regering

Op 4 december 2019 organiseerden RAB/BKO en VGC-collegelid bevoegd voor Cultuur* Pascal Smet samen een focusmoment rond de Visienota Kunsten van de Vlaamse minister van cultuur. De VGC publiceerde nu de bijdrage aan die visienota.

Hieronder lijsten we de verschillende elementen op. Het volledige document vind je hier >>>
Het verslag van het focusmoment vind je dan weer hier >>>


 1. Een fijnmazig netwerk
 2. Meerstemmigheid als kracht
 3. Werk- en toonplekken
 4. Talentontwikkeling en kunstenaarsloopbaan
 5. Ecologie/technologie
 6. Publiekswerking
 7. Aanbevelingen voor de uitvoering van het Vlaams Kunstendecreet in Brussel
 • Investeer in een evenwichtig artistiek ecosysteem in Brussel waarbij de kunsten optimaal en duurzaam kunnen groeien en de vitrinefunctie van Brussel in evidentie wordt geplaatst;
 • Plaats de kunstenaar centraal als motor van innovatie en aanstuwende kracht in het geheel van organisaties en instellingen;
 • Bevorder mee structureel overleg tussen de gemeenschappen, de gemeenschapscommissies en het gewest voor meer coherentie in het kunstenbeleid van de regio;
 • Stimuleer en investeer in meer fysieke ruimte voor de organisaties en kunstenaars en ondersteun het beheer van (tijdelijke)ruimte, inzonderheid initiatieven die duurzaam beheer realiseren en kennisoverdracht bevorderen;
 • Investeer in diversiteit en dit op verschillende niveaus,  via nieuwe sectoroverschrijdende samenwerkingen, via aanbevelingen voor de aansturing van instellingen; via talentontwikkeling voor nieuwe stemmen en het tonen van meerstemmigheid.
 • Investeer in een doordacht exportbeleid dat kunstenaars en organisaties faciliteert in hun doorbraak of aanwezigheid in het buitenland;
 • Innovatie zonder experiment en trial and error is onmogelijk. Daarom zijn er plekken en organisaties nodig die volop kunnen inzetten op experiment, op het aanspreken van andere vormen van kunst en creativiteit, die out of the box kunnen brengen en het noodzakelijke humus zijn voor de toekomst van het kunstenlandschap in Brussel.
 • Aandacht voor duurzame verbindingen tussen technologie en ecologie in de kunsten.
 • Overleg tijdig met de VGC over decreetswijzigingen en de impact van de structurele subsidierondes.

* Behalve voor Cultuur is Pascal Smet ook bevoegd voor Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra.

Artistieke & culturele sector Beleid