Documentatie

VG | Beleidsbrief Cultuur 2013-2014

Minister van Cultuur Joke Schauvliege maakt haar prioriteiten bekend voor het volgende jaar in de Beleidsbrief Cultuur 2013 - 2014. Daarin verwijst ze ook naar de uitvoering van het Cultureel Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap.


Op donderdag 14 november 2013 heeft minister Schauvliege haar Beleidsprioriteiten voor de periode2013-2014 voorgesteld in de Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement. Daarin verwijst ze ook naar de uitvoering van het Cultureel Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap. Hieronder twee citaten:

Onze Vlaamse kunstenaars zijn zowat overal ter wereld graag geziene gasten. Toch is het belangrijk onze directe buren niet te vergeten. De belangrijkste doorbraak van het voorbije jaar is ongetwijfeld het cultureel samenwerkingsakkoord met de Franse Gemeenschap. Een historische stap in de relaties tussen de beide gemeenschappen. Naast een belangrijke symbolische waarde heeft het akkoord een concrete meerwaarde voor de bestaande én nog te ontwikkelen samenwerking op het terrein. Het vormt een kader waarbinnen concrete projecten en initiatieven ingebed worden.(p. 20)

In 2014 wil ik, in nauw overleg met mijn collega van de Franse Gemeenschap, de aftrap geven voor de uitvoering van ons cultureel samenwerkingsakkoord. Een platform met vertegenwoordigers uit beide gemeenschappen zal de uitvoering van het akkoord begeleiden en zowel voor dynamiek als voor continuïteit in de culturele samenwerking zorgen. Daarbij zal zeker onder de loep genomen worden hoe Vlaanderen kan bijdragen aan het evenement van Bergen Europese Culturele Hoofdstad 2015 en of Vlaanderen kan ingaan op een eventueel verzoek om te worden betrokken bij een Museum aan het Kanaal in Brussel. (p. 21) Het volledige document kan je hier downloaden >>>


Beleid