Documentatie

Trends | Dossier: Waarom onze hoofdstad Brussel niet werkt

Trends heeft een volledig dossier gewijd aan Brussel. Het artikel 'Waarom onze hoofdstad Brussel niet werkt' kan je online lezen. Daarin heeft de auteur het onder andere over de manier waarop naar Brussel gekeken wordt, het beleid in Brussel, economie, onderwijs, opleiding en cultuur.

Hieronder het citaat over cultuur in Brussel:
Kenmerkend is hoe het Brussels Gewest geen geïntegreerd cultuurbeleid kan voeren. Cultuur zit versnipperd over de Vlaamse en Franstalige Gemeenschappen, en de federale overheid, bevoegd voor bijvoorbeeld Bozar. Daardoor kunnen nieuwe culturele initiatieven zich moeilijker ontplooien of bestendigen.

Stadsontwikkeling