Documentatie

Re-Bel | Minder publiek geld voor de partijen?

Op maandag 20 december organiseerde het initiatief Rethinking Belgium (Re-Bel) een nieuw webinar over de volgende staatshervorming, dit keer toegespitst op de financiering van politieke partijen. De sessie kan nu herbekeken worden.


In België, zoals in alle democratieën, spelen politieke partijen een centrale rol. Net als in veel andere democratieën ontvangen zij in België overheidsfinanciering om hen in staat te stellen hun democratische rol te vervullen en om een tegenwicht te bieden voor hun ongelijke vermogen om op privé-financiering te rekenen. Maar in België is de overheidsfinanciering van partijen, zowel direct als indirect, bijzonder genereus. Moet het algemene niveau ervan worden verlaagd? Of moet het degressiever worden gemaakt, zodat kleinere partijen kunnen functioneren zonder dat grote partijen buitensporig rijk worden? Of moeten er andere vormen worden aangenomen, bijvoorbeeld door middelen van de partijen zelf over te hevelen naar het parlementaire personeel? Of moet men eerder beperkingen opleggen aan de manier waarop de partijen het overheidsgeld dat ze ontvangen mogen besteden, bijvoorbeeld aan beleidsgericht onderzoek in plaats van aan communicatie? En is er enige hoop dat genoeg partijen zullen instemmen met het verminderen van hun eigen publieke financiering of met het beperken van wat ze ermee kunnen doen?

Meer info en documenten over het webinar op de website van Re-Bel >>>

Herbekijk het webinar hier >>>

  • Moderatie: Béatrice DELVAUX (Le Soir) & Karel VERHOEVEN (De Standaard)
  • Ontvangst: Philippe VAN PARIJS (Re-Bel & UCLouvain) 
  • Inleiding: Kristof CALVO (Groen)
  • Tussenkomsten: Bart MADDENS (KU Leuven) & Thomas LEGEIN (ULB)
  • Conclusies: Paul DE GRAUWE (Re-Bel & LSE)

Andere webinars van Re-Bel kunnen hier worden herbekeken >>>

Artistieke & culturele sector Beleid