Documentatie

RESHAPE | A Workbook to Reimagine the Art World

RESHAPE (Reflect, Share, Practice, Experiment), het onderzoeks- en ontwikkelingsproject dat kunstenaars, kunstprofessionals en organisaties uit Europa en het zuidelijke Middellandse Zeegebied van 2018 tot 2021 samenbracht om nieuwe organisatiemodellen en alternatieve manieren van werken te creëren, publiceerde een werkboek als conclusie van hun traject.


A Workbook to Reimagine the Art World

Het werkboek, A Workbook to Reimagine the Art World, is hier gratis beschikbaar >>>

Het RESHAPE-project poogde de voorbije drie jaar een antwoord te bieden op de uitdagingen van vandaag, door rechtvaardigheid, solidariteit en duurzaamheid af te stemmen op de civiele rol van de kunsten. Kunstenaars en kunstwerkers kwamen samen om concrete, realistische en duurzame oplossingen te bedenken voor de grote uitdagingen waar de kunstsector voor staat. 

De tastbare resultaten van dit driejarige proces werden eind september gepresenteerd in een boekuitgave. De negen prototypes - gezamenlijk ontwikkeld door 40 kunstenaars en kunstwerkers uit heel Europa en het zuidelijke Middellandse Zeegebied - pakken de belangrijkste uitdagingen voor de kunstsector aan en helpen bij de overgang naar eerlijke en duurzame praktijken. De voorgestelde prototypes nemen verschillende vormen aan: een spel, een verzameling rituelen, een huis, een veelheid aan vragen, een oproep tot actie, en meer.

De auteurs analyseren en contextualiseren deze uitdagingen, en stellen concepten voor verandering op. In de inleiding vertelt projectcoördinator Milica Ilić hoe en waarom het RESHAPE-project van start ging. De opzet van het RESHAPE-project zelf wordt geïllustreerd met een tijdlijn en een overzicht van de verschillende rollen en geografische locaties van de betrokkenen. Joris Janssens licht het proces toe van structurele veranderingen binnen RESHAPE en daarbuiten. Lina Attalah interviewde de zes facilitatoren die de verschillende groepen kunstenaars en kunstprofessionals begeleidden bij het werken aan de prototypes. 

In het kader van de presentatie van het werkboek namen 20 beleidsmakers uit België, Portugal, Roemenië, Slovenië, Kroatië, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Zwitserland, het VK en Nederland deel aan de RESHAPE-conferentie door de prototypes te testen en zich te verzamelen rond de vijf belangrijkste RESHAPE-thema's

  • Kunst en burgerschap 
  • Eerlijke bestuursmodellen 
  • Waarde van kunst in sociaal weefsel 
  • Solidaire economieën 
  • Transnationale/postnationale artistieke praktijken

Meer informatie over RESHAPE op hun website >>>

Zeitgeist-teksten

RESHAPE verzamelde ook een selectie van teksten en ander materiaal van wetenschappers, kunstenaars en kritische denkers, die voorzichtig pogen om een beeld van de 'tijdsgeest' te scheppen. 

Artistieke & culturele sector Duurzaamheid Economie Europa Samenwerking