Documentatie

Rekto:verso | De cultuurvisie van de Vlaamse moedermaatschappij

Wouter Hillaert maakte voor rekto:verso een uitgebreide analyse van het Vlaams regeerakkoord, en meer bepaald van het hoofdstuk Cultuur. Hij bespreekt ook nauwgezet het stuk waarin het overCultuur en Brussel gaat en ziet een kloof tussen wat de Vlaamse regering wil en de Brusselse realiteit. Hieronder de paragraaf waarin hij het het cultuurbeleid in Brussel van de Vlaamse regering bespreekt:Tegelijk valt op dat het met die terugtredende en delegerende overheid wel meevalt als het om de verankering van de Nederlandstalige cultuur in Brussel gaat. ‘Ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag organiseren we jaarlijks een breed toegankelijke 11-juli-viering op de Brusselse Grote Markt, een Vlaams volksfeest met maximale zichtbaarheid in de media.’ Wordt deze regering dan zelf een culturele aanbieder, terwijl er al zoveel zijn? Voor de Brusselse zuidrand onderzoekt ze de haalbaarheid van de bouw van nóg een cultuurcentrum met bovenlokale uitstraling. En: ‘Wanneer gemeentebesturen in de faciliteitengemeenten geen of onvoldoende initiatieven nemen voor de ondersteuning van het Nederlandstalig cultuur-, sport- en jeugdaanbod, treden we met de vzw De Rand plaatsvervangend op.’ Ook met die fel verdedigde lokale autonomie van steden en gemeenten blijkt het dus wel mee te vallen. Het Brussel-beleid van N-VA, CD&V en Open VLD zegt misschien wel meer over hun cultuurvisie dan het culturele luik van het regeerakkoord.

Naast de versterking van Muntpunt als ‘het venster van Vlaanderen in Brussel’ – dat ook voor expats een Vlaams onthaalbeleid moet uitwerken – krijgen alle Vlaamse instellingen in Brussel ‘één herkenbaar logo dat symbool staat voor het kwaliteitsvol en open aanbod van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel’. Verder zullen de AB, Kaaitheater, KVS, Beursschouwburg, … zich kenbaar moeten maken ‘als ambassadeurs van het Vlaamse cultureel beleid’, en ‘structureel samenwerken met andere Nederlandstalige actoren uit bijvoorbeeld het onderwijs en de socio-culturele sector’. Dient cultuur dan bovenal als promotie voor de Nederlandstalige taal-gemeenschap? In één lijn met de strengere aanmaning tot Nederlands leren die het hele regeerakkoord uitdraagt? De complexe Brusselse realiteit zoals KVS of Kaaitheater die bespeelt, ligt daar ver van. Lees het volledige artikel 'De cultuurvisie van de Vlaamse moedermaatschappij', rekto:verso, juni-juli 2014.

Beleid