Documentatie

BHG | Studie naar de impact van de internationale dimensie van Brussel

De publicatie "Brussel, internationale hoofdstad" verscheen op 23 juni 2020 onder impuls van het Commissariaat voor Europa en de internationale organisaties en neemt de internationale dimensie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onder de loep.

De cijfers die de impact op de Brusselse economie en werkgelegenheid illustreren zijn gebaseerd op een studie die de Vrije Universiteit Brussel (VUB - afdeling R&D) in opdracht van het Commissariaat voor Europa uitvoerde en op statistische gegevens ter beschikking gesteld door het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA).

De kerncijfers in de publicatie hebben tevens bijzondere aandacht voor de economische impact die de Europese en internationale instellingen voor het Gewest genereren. De internationale aanwezigheid genereert tot 20% van de Brusselse economie en tot 23% van de gewestelijke werkgelegenheid, of meer dan 162.000 banen. 

Artistieke & culturele sector Economie Europa