Documentatie

RAB/BKO | Samenwerking: Platform van de Brusselse civiele maatschappij

In februari 2008 zag een nieuw initiatief het licht: een Platform van de Brusselse civiele maatschappij / Plate-forme de la société civile bruxelloise. Dit platform verenigt een aantal maatschappelijke sectoren om er voor te zorgen dat de Brusselse civiele maatschappij ook een stem heeft in het huidige institutionele debat en de toekomst van Brussel: de vakbonden (ACV, ABVV + FGTB, CSC), de economische sector (BECI = Brusselse kamer van koophandel), de leefmilieusector (BRAL + InterEnvironnement Bruxelles), de culturele sector (BKO + RAB) en een aantal burgerbewegingen (Aula Magna, Manifesto, BruXsel.org). In het kader van de nieuwe regeringsvorming hebben deze organisaties samen een tekst opgesteld over hun eisen voor Brussel.

In de tekst ‘Ons project voor Brussel’ (zie onder) werden vaststellingen over en voorstellen voor de toekomst van het Brussels Gewest gebundeld. Lissa Kinnaer en Geert Cochez hebben dit redactioneel proces opgevolgd en werkten mee aan het culturele luik. De tekst werd voorgesteld op een persconferentie op dinsdag 18 maart 2008 in de Belle Vue brouwerij, waar ART2WORK gevestigd is. Er werd binnen het Platform afgesproken dat de tekst bij deze bekendmaking niet wordt beschouwd als een eindproduct, maar als een 'work in progress'. Het is dus geen petitie of manifest, maar een dynamische visietekst. Bedoeling is dat nadien andere organisaties en verenigingen dit platform vervoegen en dat met een nog groter draagvlak het gesprek over de toekomst van Brussel binnen het Brusselse middenveld kan worden verder gezet.

In oktober 2008 ging het Platform van start met de opstelling van een Staten-Generaal van Brussel >>>.


Perscommuniqué van 18 maart 2008: De Brusselse civiele maatschappij neemt het woord   

Brussel moet zich kunnen ontwikkelen in het belang van al haar inwoners De toekomst van de inwoners van het multiculturele gewest Brussel hangt af van het resultaat van de lopende institutionele onderhandelingen tussen Franstalige en Nederlandstalige partijen.

Dit momentum wordt door de vertegenwoordigers van enkele sleutelorganisaties achter de Brusselse civiele maatschappij aangegrepen om het bestaan en het belang van het derde gewest, Brussel genaamd, onder de aandacht te brengen.

Vakbonds- en werkgeversorganisaties, culturele en andere verenigingen actief in het stadsleven en het milieu, en de initiatiefnemers van de Oproep van de Brusselaars (1) hebben zich verenigd in een platform dat de samenspraak kan bevorderen. Dit platform vindt dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zich zou moeten kunnen ontwikkelen in het belang van al haar inwoners.

De ondertekenaars – zowel Franstaligen als Nederlandstaligen – willen hiermee de aandacht vestigen op enkele gemeenschappelijke principes en waarden, op een aantal onthutsende vaststellingen, op een wervende toekomstvisie voor de stad en  op een reeks van 12 voorstellen aan het adres van de politieke verantwoordelijken.

Zo wordt er gevraagd om een democratische stad, met gelijkheid van kansen voor haar burgers en de afwijzing van elke discriminatie en verplichting tot subnationaliteit in Brussel.

Bij de vaststellingen worden een groot aantal cijfers vermeld die een verfrissend beeld schetsen van de vitaliteit van de Brusselse regio en van de rol die deze stad speelt in de ontwikkeling van het hele land.

Het Brussels gewest stapelt de paradoxen op. Om er maar één markante te noemen: Brussel is het derde rijkste gewest van Europa inzake geproduceerde rijkdommen, maar tegelijkertijd leeft 30% van haar bevolking onder de armoedegrens.

De toekomstvisie die door de ondertekenaars van dit platform wordt uitgetekend stelt het ontwikkelen van vier essentiële functies van het Brussels Gewest voorop:

1. Brussel is eerst en vooral een stad met een miljoen inwoners

2. Brussel is een Gewest in het hart van een uitgestrekt grootstedelijk gebied van meer dan twee miljoen inwoners

3. Brussel is een meervoudige hoofdstad, ondermeer hoofdstad van Europa

4. Brussel is een “kleine wereldstad” in een groot netwerk van internationale steden.  Voorstellen voor de toekomst van het Brussels gewest Uit de voorstellen die de ondertekenaars van het platform aan de politieke verantwoordelijken willen kenbaar maken blijkt eerst en vooral een sterke wil tot solidariteit tussen personen en tussen gewesten.

Daarnaast ijveren ze voor drie gelijkgerechtigde gewesten en voor de ontwikkeling van een “stadsgewest” om een democratisch en gedeeld beleid te kunnen voeren met betrekking tot de bevoegdheden van het Brussels Gewest, de Brusselse gemeenten en de gemeenten van haar natuurlijke hinterland.

Het is niet de bedoeling om de bedelstaf boven te halen, maar een billijke financiering van het Gewest is echter levensnoodzakelijk om het kloppende economische hart van het land te kunnen blijven. Ook moet Brussel door zijn hoofdstedelijke rol extra kosten dragen en blijft ze verstoken van de belastingen die haar pendelaars buiten Brussel betalen. 

Daarnaast eisen de ondertekenaars een onderwijs dat aangepast is aan de bijzondere situatie van Brussel, een open dialoog tussen de Gemeenschappen, een echt Brussels cultureel project, een meer internationale stad, de meertaligheid van de openbare dienstverlening, het recht op een betaalbare woning en een gezonde leefomgeving.

En tenslotte is er de vraag naar een meer leesbare stad met transparante instellingen die het Gewest verantwoordelijkheid geven, een samenhangend beheer van de regio bewerkstellingen en elke discriminatie tussen Brusselse burgers wegwerken.

De politieke realisatie van deze voorstellen uit de civiele maatschappij is een noodzakelijke voorwaarde indien we een echt stadsproject voor Brussel willen realiseren waar alle inwoners van Brussel en alle inwoners van ons land baat bij hebben.

De Brusselaars willen niet verplicht worden te kiezen tussen een huwelijk met Wallonië of met Vlaanderen. Wel willen ze gaan voor meer samenwerking tussen elkaar respecterende en versterkende partners. Voor hen is het JA aan een vernieuwd België, gebaseerd op drie volwassen, solidaire en verantwoordelijke gewesten.


Persartikels

La Libre Belgique | Un front bruxellois élargi (19 maart 2008) 

De Standaard | Brussels verlanglijstje (19 maart 2008)

Brussel Deze Week | Pro Bruxsel wil meer autonomie voor de hoofdstad (19 maart 2008) 

(!) belangrijke noot bij deze artikels:

  • In Brussel Deze Week worden twee totaal verschillende initiatieven in één artikel door elkaar gehaspeld: enerzijds het Platform van de Brusselse civiele maatschappij (het in netwerk brengen van middenveldorganisaties rond de toekomst van Brussel) en anderzijds de eventuele oprichting van een nieuwe Brusselse politieke partij 'Pro Bruxsel' (een initiatief gelinkt aan Aula Magna, Manifesto en Bruxsel.org). Voor alle duidelijkheid: het Brussels Kunstenoverleg engageerde zich in het Platform van de Brusselse civiele maatschappij , maar is op geen enkele wijze betrokken bij de plannen voor een nieuwe politieke partij.
  • Het artikel in De Standaard somt enkele voorstellen uit de platformtekst op, maar in enkele gevallen met een foutieve formulering, waardoor de betekenis verandert. Slordige journalist.
  • Conclusie: lees het artikel van La Libre, en je weet waar het echt om gaat...
Samenwerking