Documentatie

BKO/RAB HR-Overleg | Verslag | Infosessie Actiris: Aanwerven in de culturele sector: enkele tips

Op woensdag 29 april 2015 organiseerden BKO/RAB in samenwerking met Actiris in het Centre Culturel Riches-Claires het HR-Overleg 'Rekruteren in de culturele sector: enkele tips'.

De rechtstreekse aanleiding van dit HR-overleg was de brief die alle organisaties die over GECO-posten beschikken eind februari-begin maart gekregen hebben. In het Brussels regeerakkoord werd aangekondigd dat deze werking grondig zou worden hervormd. Anke Grooten (Sociare) gaf een korte stand van zaken over die GECO-statuten en wat de Brusselse regering al beslist heeft.
Vervolgens werden in parallelsessies (NL-FR) de federale en regionale tewerkstellingsmaatregelenvoorgesteld waar culturele organisaties een beroep op kunnen doen. Denk maar aan het Activaplan, betaalde stages, opleidingen,... Het leek ons interessant om die verschillende maatregelen in de kijker te zetten bij de culturele sector die op dit moment toch op zoek is naar bijkomende financiële ondersteuning.
Het loont altijd de moeite om bij de aanwerving van een nieuwe werknemer contact op te nemen met (de consulent van) Actiris. Actiris kan elke organisatie bijstaan op ieder moment van de aanwervingsprocedure en de juiste ondersteuningsmaatregelen voorstellen. Op die manier kan de beste werknemer gevonden worden voor de job, en krijgt die nieuwe werknemer voldoende ondersteuning als dat nodig zou zijn.

De presentaties van Sociare (over de GECO-statuten) en van Actiris over de tewerkstellingsmaatregelen) kan je hieronder downloaden.

Tewerkstelling