Documentatie

Cultuurplan | Thematische vergaderingen

Tussen maart 2008 en juni 2009 kwamen de leden van de werkgroep, het coördinatiebureau, academici en experten maandelijk samen rond een bepaald thema.

In totaal vonden er 12 vergaderingen plaats:

 • 9 april 2008 : Stand van zaken van de Brusselse culturele en artistieke sector (verslag, hier >>>)
 • 7 mei 2008: Diversiteit en multiculturaliteit in Brussel (verslag, hier >>>)
 • 4 juni 2008 : Spreiding in ruimte en tijd (verslag, hier >>>)
 • 1 juli 2008 : Imago en internationale uitstraling van Brussel
 • 17 september 2008 : Tussentijdse evaluatie
 • 9 oktober 2008 : Brussel en haar kunstenaars
 • 6 november 2008 : De culturele sector en de overheden
 • 18 december 2008 : Brussel en Europa
 • 18 februari 2009 : Cultuurparticipatie en - toegankelijkheid in Brussel
 • 5 maart 009 : Kunsteducatie en onderwijs
 • 16 april 2009 : Cultuurcommunicatie in Brussel
 • 14 mei 2009 : Brussel en Europa

In 2009 werden eveneens drie studiedagen georganiseerd waarop deze thema's besproken werden met alle leden van het RAB en BKO en met partnerorganisaties.


Cultuurplan voor Brussel is beschikbaar hier >>>

Artistieke & culturele sector