Documentatie

RAB/BKO | Vooruitblikdagen (2007-2008)

Twee ontmoetingsdagen over artistieke programmatie in Brussel. 


Vooruitblikdag 1.0

23/05/2007

Une journée de rencontre sur la programmation artistique à Bruxelles 

Voor de eerste keer organiseren het Brussels Kunstenoverleg en het Réseau des Arts à Bruxelles een activiteit specifiek voor programmatoren! Hoe synergieën creëren tussen programmatoren die - soms zonder het van elkaar te weten - rond dezelfde thema's werken? Hoe dubbels in het artistieke aanbod vermijden? Hoe meer evenwicht brengen in de culturele seizoenskalender in Brussel? Hoe de contacten tussen programmatoren faciliteren, over taalbarrières en gemeenschapsgrenzen heen? 

Om tot een betere afstemming te komen van het artistieke aanbod voor de komende seizoenen (sept 2007 - sept 2010) organiseren de twee netwerken - als testcase - een eerste ontmoetingsdag over artistieke programmatie in Brussel. Het programma van deze dag maakt het programmatoren mogelijk om kennis te maken en om informatie uit te wisselen over thema's van toekomstige programmatie. We besluiten de dag met rondetafels waar de status questionis en agenda wordt opgemaakt van elke discipline. Een uitgelezen kans om overleg op te starten rond het aanbod. We rekenen dan ook op je deelname! 

-------------------------------------------------------------------------------- 

PROGRAMMA 
13:00 - 14:00 Accueil & lunch / Onthaal & lunch Alvast samen een broodje eten. Om op temperatuur te komen. 
14:00 - 14:10 Introduction / Verwelkoming & uitleg Hoe gaan we te werk? De spelregels op een rijtje. 
14:10 - 15:10 Qui est qui? / Wie is wie ? Nieuwe collega's leren kennen. Snel en effectief. 
15:10 - 16:10 Programmation de A à Z / Programmatie van A tot Z Zoveel mogelijk thema's op een rijtje. Langetermijnkalender 'under construction'. En dan op zoek naar lotgenoten of gelijkgestemden. 
16:10 - 16:30 Pause / Pauze 
16:30 - 18:00 Tables rondes / Rondetafels Collega's onder elkaar. Status questionis en agendasetting per discipline. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

PRAKTISCH 
- Deelname is gratis. Inschrijven noodzakelijk 
- De dag wordt georganiseerd in het Nederlands en het Frans. Ieder spreekt zijn eigen taal. Er is geen simultaanvertaling voorzien. 
- Naast programmatoren en organisatoren kunnen ook producenten (gezelschappen, ensembles, werkplaatsen,...) deelnemen. 
- Wat meebrengen? Je toekomstplannen + een lijst met thema's waar je rond wil of zal programmeren + een activiteitenkalender tot 2010. 
- De Ateliers van de Munt liggen achter de Muntschouwburg: Leopoldstraat 23, 1000 Brussel. Onze centrale ontmoetingsplaats is de Fioccozaal.


Vooruitblikdag 2.0

14/01/2008

Une journée de rencontre sur la programmation artistique à Bruxelles 

Na een geslaagde test in mei 2007 organiseren het Brussels Kunstenoverleg en het Réseau des Arts à Bruxelles een tweede ontmoetingsdag voor programmatoren in Brussel. Met deze Vooruitblikdag 2.0 willen we de contacten tussen programmatoren in Brussel faciliteren, over taalbarrières en gemeenschapsgrenzen heen. 

Deze Vooruitblikdag 2.0 vindt plaats op maandag 14 januari 2008 van 13.45u tot 17.45u in de Beursschouwburg (A. Ortsstraat 20-28, 1000 Brussel). Inschrijven is noodzakelijk en dat graag voor 11 januari. Vergeet deze informatie niet door te spelen aan andere programmatoren binnen je organisatie. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

PROGRAMMA 
13:45 - 14:00 Accueil / Onthaal 
14:00 - 15:20 Qui est qui ? / Wie is wie ? Nieuwe collega's leren kennen. Snel en effectief. 
15:20 - 15:40 Pause / Pauze 1
5:40 - 16:40 Parallelsessies 1
A. Rondetafel: Artistieke samenwerking NL - FR 
B. Presentatie: Grote culturele evenementen in 2008, 2009,... 
C. Presentatie: www.kunstenwerkplaats.be /www.lab-art.be 

16:45 - 17:45 Parallelsessies 2 
D. Rondetafel: Literatuur en lezingen in het Brusselse cultuuraanbod 
E. Presentatie: Brusselse & Europese jaarthema's in 2008, 2009,... 
F. Presentatie: Wiels & Brussels Biennial & ... 

Aansluitend om 18:00 Nieuwjaars DRINK de Nouvel An 

doorlopend & "under construction": 
> A tot Z inventaris van thema's Trefwoorden voor de toekomstige culturele programmatie 
> Vooruitblikkalender van het culturele aanbod in Brussel Een langetermijnkalender van de seizoenen 08-09 / 09-10 / 10-11 

-------------------------------------------------------------------------------- 

PARALLELSESSIES 
Parallelsessies 1 (15:40 - 16:40) 
A. Rondetafel: Artistieke samenwerking NL - FR - De Samenwerkingsovereenkomst die de Franstalige, Nederlandstalige en meertalige kunstenorganisaties in februari 2007 ondertekenden werd intussen geconcretiseerd in een eerste Actieplan 2007-2008. Op basis van dat actieplan bespreken we de samenwerkingsmogelijkheden tussen Nederlandstalige en Franstalige culturele organisaties op vlak van programmatie. Wat kan er allemaal? En welke struikelblokken zijn er nog? 

B. Presentatie: Grote culturele evenementen in 2008, 2009,... - Een aantal grote culturele evenementen in Brussel zijn katalysatoren van samenwerking. In deze sessie blikken we vooruit op de komende edities van evenementen zoals Zinneke Parade, BRXLBRAVO, Nuit Blanche, Europalia, enzovoort. 

C. Presentatie: www.kunstenwerkplaats.be /www.lab-art.be - In november 2007 lanceerden een twintigtal kunstenwerkplaatsen een gezamenlijke portaalsite www.kunstenwerkplaats.be om zichzelf voor te stellen aan kunstenaars en publiek. Dit initiatief nodigt andere kunstenwerkplaatsen uit om zich hier bij aan te sluiten. Tijdens deze sessie worden de portaalsite en verdere samenwerkingsplannen voorgesteld. Parallelsessies 2 (16:45 - 17:45) 

D. Rondetafel: Literatuur en lezingen in het Brusselse cultuuraanbod - Heel wat culturele instellingen in Brussel programmeren literaire programma's en lezingen. Met deze rondetafel willen we zoveel mogelijk van die organisatoren bijeen brengen. Want wie organiseert wat? En zijn synergiëen wenselijk? Een eerste verkennend gesprek. 

E. Presentatie: Brusselse & Europese jaarthema's in 2008, 2009,... - 2008 is het "Europees jaar van de interculturele dialoog". In 2008 is "Expo 58" het cultuurtoeristische thema in Brussel. En ook voor de volgende jaren zijn al enkele thema's vastgelegd. Welke kansen zijn er voor programmatoren om hierop in te spelen? En welke thema's vinden we als kunstensector geschikt om naar voren te schuiven? 

F. Presentatie: Wiels & Brussels Biennial & ... - De sector van de beeldende en audiovisuele kunst is in Brussel aan een inhaalbeweging begonnen. Tijdens deze sessie lichten twee sleutelprojecten in deze sector (het centrum voor hedendaagse kunst Wiels en de nieuwe Brussels Biennial) toe hoe hun project verder vorm krijgt. En overschouwen we ook de andere evoluties in deze sector. 
-------------------------------------------------------------------------------- 

PRAKTISCH
 
- Inschrijven is noodzakelijk. Deelname is gratis voor medewerkers van lidorganisaties van het Brussels Kunstenoverleg en het Réseau des Arts à Bruxelles. Andere deelnemers betalen 5 euro (aan het onthaal de dag zelf) 
- De dag wordt georganiseerd in het Nederlands en het Frans. Ieder spreekt zijn eigen taal. Er is geen simultaanvertaling voorzien. 
- Naast programmatoren en organisatoren kunnen ook producenten (gezelschappen, ensembles, werkplaatsen,...) deelnemen. -
Wat meebrengen? Je toekomstplannen + een lijst met thema's waar je rond wil of zal programmeren + een activiteitenkalender tot 2011.


Rondetafelgesprekken: verslagen

Artistieke & culturele sector