Documentatie

RAB/BKO | HR infodag 'Meer diversiteit op de werkvloer'

Brussel is een multiculturele stad. Meer dan een gegeven feit is dit een uitdaging waarop we in elke context een specifiek antwoord dienen te formuleren. Zulke antwoorden kunnen enkel voortkomen uit een interculturele dialoog. Op dit Brussel moet de cultuursector haar werking afstemmen. Interculturaliteit is een pasmaat. (Cultuurplan voor Brussel)

In de cultuursector wordt het belang van een kwaliteitsvol human resource management vaak nog onderschat. Dat is een van de conclusies van de werkgroep interculturaliteit / personeel, die door BKO / RAB werd opgericht in het kader van het Cultuurplan voor Brussel.

Om tegemoet te komen aan de vraag naar meer informatie en vorming, organiseren BKO, RAB en het Territoriaal Pact voor de Werkgelegenheid / Actiris op 27 oktober in de Beursschouwburg eeninformatiedag voor de personeelsverantwoordelijken en (zakelijk) directeurs van de Brusselse culturele organisaties. Centraal staat het belang van een kwaliteitsvol HR-beleid en vancompetentiemanagement in een stedelijke multiculturele context. We focussen zowel op selectie en rekrutering als op personeelsbeleid, en doen daarvoor beroep op praktijkvoorbeelden uit het bedrijfsleven en de cultuursector. Een kennismaking met verschillende Brusselse tewerkstellingsinitiatieven staat eveneens op de agenda.

BKO / RAB spelen met dit initiatief een ondersteunende rol binnen het domein van het human resource management. In functie van de reacties en wensen van de deelnemers kunnen de netwerken dieper ingaan op meer precieze, praktijkgerichte vragen onder de vorm van infosessies, vormingen, enz.

Programma

9u      Onthaal met koffie           Keuze van de namiddagsessies

9u30   Welkomstwoord door Tom Bonte, Beursschouwburg           Welkomstwoord door Réseau des Arts à Bruxelles en Brussels Kunstenoverleg           Inleiding door Myriam Stoffen, Zinneke 

10u     'HR- en competentiemanagement, wat betekent het precies?'             door Audrey Remacle van Adaequatio Services.  10u30  Praktijkvoorbeeld 'Radisson Hotel' door Kerstin Isselhorst

11u      Pauze

11u15  Praktijkvoorbeeld 'De Munt / La Monnaie' door Eddy Ballaux 11u45  Gesprek met het publiek

12u15  Lunch

13u30  Keuzesessie 1 >>> (klik op de link voor meer info ivm de keuzesessies)

14u30  Pauze

15u     Keuzesessie 2 >>>  16u     Slotbeschouwingen

16u30  Afsluitende drink


Praktische informatie

Wanneer? Donderdag 27 oktober 2011, van 9u00 tot 17u00 Waar? Beursschouwburg, A.Ortsstraat 20-28, 1000 Brussel Inschrijven kan je vóór 20 oktober via onderstaand inschrijvingsformulier Deze infodag is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk.

De dag wordt georganiseerd in het Nederlands en het Frans. Ieder spreekt zijn eigen taal. Er is geen simultaanvertaling voorzien.

De informatiedag wordt georganiseerd in samenwerking met Actiris.

Diversiteit Tewerkstelling