Documentatie

RAB/BKO + Het Huis van het Nederlands Brussel | Patati@BKORAB

In samenwerking met het Huis van het Nederlands Brussel werd het virtuele netwerk Patati@BKORAB opgericht. Via dit platform wilde men de taal-oefenkansen tussen collega's uit de Brusselse culturele sector stimuleren.

Sinds 2009 organiseren het BKO en RAB taallessen Nederlands en Frans voor de culturele sector, in samenwerking met het Huis van het Nederlands Brussel. 

De taallessen zijn bestemd voor de medewerkers van de Brusselse culturele organisaties. We trachten de lessen inhoudelijk zo goed mogelijk af te stemmen op de vragen en wensen van de deelnemers.Wie voor het eerst deelneemt, legt een taaltest af bij het Huis van het Nederlands. Deze test is geen examen maar dient enkel om het niveau te bepalen zodat de deelnemers het correcte lessenpakket krijgen aangeboden.

PATATI @ BKO & RAB 

Een heel goed en gemakkelijk middel om talen te oefenen is ... babbelen. Met Patati kan je op het werk, tijdens de middagpauze of zelfs na het werk je talen oefenen door ze te spreken met je collega's. Samen leggen jullie een heel pataparcours af met afwisselende ideeën en tips. Via de zoekmotor leer je ook nieuwe mensen kennen uit de kunstensector en kan je nieuwe contacten leggen. Tijdens de georganiseerde activiteiten van het Patafestival breid je jouw netwerk van Nederlands- en anderstalige collega's verder uit. Patati is een project van het Huis van het Nederlands.  Je kan het platform raadplegen via www.patati.be/bkorab 

BKO/RAB organiseerde in het voorjaar van 2011 een Patafestival.  Drie middagen, drie verschillende activiteiten waarop je je nederlands of Frans kan oefenen met collega’s uit de Brusselse culturele sector.


Samenwerking