Documentatie

RAB/BKO, Brussels Museums, La Concertation | Consultatieverslag BRXL2030

We nodigen je uit om het verslag van BRXL2030 te ontdekken, dat voortkwam uit een sensibilisatie-, reflectie-, prospectie- en mobilisatiemissie bij de culturele, socio-economische en politieke spelers rond de uitdagingen die een mogelijke Brusselse kandidatuur biedt om culturele hoofdstad van Europa te worden in 2030. Ter herinnering: dit werk werd door de minister-president van het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest toevertrouwd aan een platform dat de Brusselse culturele netwerken verenigt - zijnde Réseau des arts à Bruxelles (RAB)Brussels Kunstenoverleg (BKO)Brussels Museums en La Concertation (Action Culturelle Bruxelloise).

Eind 2016 kondigt Rudi Vervoort, Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, officieel aan dat hij een Brusselse kandidatuur wil indienen om de culturele hoofdstad van Europa te worden in 2030. Om deze kandidatuur te versterken en een gezamenlijke culturele visie voor het gewest te ontwikkelen gaf Minister President Rudi Vervoort de opdracht aan de Brusselse culturele netwerken, zijnde Réseau des Arts à Bruxelles & Brussels Kunstenoverleg (RAB/BKO), Brussels Museums en La Concertation (Action Culturelle Bruxelloise) om een traject van prospectie op te starten met als doel de culturele actoren te sensibiliseren en te mobiliseren in een inclusieve en participatieve dynamiek. We nodigen je uit om het verslag te ontdekken dat de verwachtingen schetst die voortkwamen uit een consultatietraject bij de Brusselse cultuursector. Dit verslag kwam tot stand via een transversale reflectie (op communautair, talig en sectoraal gebied) over de inzet van cultuur in Brussel, in het perspectief van een verenigend evenement zoals een kandidatuur voor de culturele hoofdstad van Europa zou kunnen zijn. Het rapporteert over de voortgang van deze missie en het rijke materiaal dat daaruit voortkwam en biedt daarnaast de premissen van een toekomstplan om het gestarte proces voort te zetten.

HET VERSLAG VAN BRXL2030 >>>


CONTEXT

Om deze missie tot een goed einde te brengen werd een projectverantwoordelijke ‘Prospectie culturele toekomst van Brussel’ aangesteld met name Yannick Schandené, ondersteund door een stuurgroep van 12 personen uit de sector opgesteld onder het toezicht van Ann Olaerts (directrice van het RITCS, School of Arts en vice-voorzitter van het BKO).

Tijdens de herfst van 2018 werden er drie collectieve intelligentie-dagen georganiseerd; de eerste resultaten van dat traject werden gepresenteerd aan de sector tijdens de nieuwjaarsdrink van de Brusselse cultuurnetwerken op 28 januari 2019 in La Tentation. De nota die op deze pagina beschikbaar is werd in februari voorgesteld bij het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest.

Rapport De Consultation
Consultatieverslag
Artistieke & culturele sector Beleid Europa Samenwerking